เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


เตี่ยเป็นสมาชิกสมาคมต่าง ๆ อยู่หลายสมาคม แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่ ท่านชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
สั่งสมบุญเข้าไป สร้างไปเรื่อย ๆ ยิ่งลำเค็ญ... ยิ่งสร้างหนักเข้าไปอีก
...อ่านต่อ
ถ้าตอนมีชีวิตอยู่ เราสร้างบุญกุศลเอาไว้ บุญก็จะนำเราไปสู่สุคติภพ
...อ่านต่อ
เราจะต้องสร้างความดี ให้ยิ่งกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งทาน ศีล ภาวนา
...อ่านต่อ
เราต้องไม่ประมาทในการสร้างบารมี อย่าคิดว่าทำ บุญมาเยอะแล้ว “ขอพักก่อน”
...อ่านต่อ
การนึกถึงบุญบ่อย ๆ ไม่ใช่การค้ากำ ไรเกินควร เพราะไม่มีใครเสียหาย
...อ่านต่อ
Trick หรือเคล็ดลับของการทำ บุญ มีอยู่นิดเดียวเท่านั้น คือ ต้องใจใส ๆ
...อ่านต่อ
การทำบุญอย่าดูเบานะ ต้องทำให้ถูกหลักวิชชา อย่าหงุดหงิด ขุ่นมัว ทั้งก่อนทำ กำลังทำ และหลังจากทำแล้ว
...อ่านต่อ
พญามารจะกันสมบัติได้อีกอย่างคือ เขาเอาความตระหนี่ซึ่งเป็นธาตุสำเร็จมาปิดมาบังช่องทางที่จะให้สมบัติมาถึงตัวเรา ตัดสายสมบัติได้ด้วยความตระหนี่ ทั้งตัด ทั้งปิด ทั้งบังให้มาไม่ถึงเลย ตัดด้วย ปิดด้วย บังด้วยสารพัด
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ พระผู้ปราบมาร ท่านได้กล่าวกับอุปัฏฐากของท่านว่า
...อ่านต่อ
เราอยากได้บุญมาก...ก็ทำมาก อยากได้บุญปานกลาง...ก็ทำปานกลาง
...อ่านต่อ
ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต คือ ถึงพร้อมด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ จะเกิดขึ้นได้
...อ่านต่อ
บุญที่เราทำในวันนี้ จะติดไปในภพเบื้องหน้า ติดไปหลายชาติ ให้เราสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทั้งสาม มนุษยสมบัติ ทิพยสมบัติ นิพพานสมบัติ
...อ่านต่อ
ต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้สืบทอดกันต่อไปนะ นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลย
...อ่านต่อ
“วันพระ” ให้ไปเข้าวัดใกล้บ้านเรานะ ไปฟังธรรม ปฏิบัติธรรม แล้วก็บำเพ็ญบุญ ทำอย่างนี้ให้เป็นเรื่องปกติเลย แล้วพาลูกหลานตัวเล็ก
...อ่านต่อ
วันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) เป็นวันสำ คัญและอัศจรรย์อย่างยิ่งในทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันสำ คัญสากลของโลก ที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
...อ่านต่อ
ทุกวันพระ หลวงพ่อขอเชิญชวนให้จุดประทีปเอาไว้หน้าบ้าน เพื่อจะได้บอกให้ทุกคนได้รับทราบว่า วันนี้เป็นวันพระ เพราะว่าวันพระ
...อ่านต่อ
วันพระ คือวันที่พระจะมาทบทวนสิกขาบทว่า 7 วันที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติถูกต้องตามธรรมวินัยครบถ้วนบริบูรณ์ไหม ถ้าครบถ้วนบริบูรณ์ก็ปลื้ม
...อ่านต่อ
การให้ข้าว ให้น้ำ ให้อาหารหวานคาว และจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสามเณร ผู้ประพฤติธรรม เราจะได้รับอานิสงส์ 5 ประการ คือ ได้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
...อ่านต่อ
เราจะต้องรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียว เลิกแบ่งพรรคแบ่งพวก มันหมดสมัยแล้ว แล้วก็หันมาปรองดอง มารู้รักสามัคคีเป็นนเำหนึ่งใจเดียวกัน
...อ่านต่อ
ถ้าสังเกตให้ดี เราจะพบว่า โลกของเราในยุคปัจจุบันไม่เหมือนโลกในยุคพุทธกาลหรือยุคอดีต เพราะในยุคนี้มีโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ ๆ และมีความรุนแรงเกิดขึ้นมามากมาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล