วันครูวิชชาธรรมกาย ( วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2551 )
...อ่านต่อ
ลงนามความร่วมมือระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ประเทศญี่ปุ่น และสถาบันธรรมชัย ประเทศไทย เพื่อศึกษาพระไตรปิฎก
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย…ตอนที่๔
...อ่านต่อ
สำหรับผู้เข้าวัดปฏิบัติธรรมกันมาตลอด ถึงแม้จะมีความรู้ทางโลก และทางธรรมมามากเพียงใดก็ตาม แต่เมื่อได้ลงมือศึกษาพระไตรปิฎกแล้วจะพบว่า แม้เราจะศึกษามาอย่างทะลุปรุโปร่งแล้ว เมื่อจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในภาคปฏิบัติเรายังมืดแปดด้าน เพราะคำแต่ละคำที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก หรือที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของ
...อ่านต่อ
๔.การตั้งโรงครัว เมื่อหลวงปู่มาเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำในปี พ.ศ. ๒๔๕๙ ท่านได้ดำเนินการก่อตั้งโรงครัวขึ้นเพี่อถวายอาหารแก่พระภิกษุสามเณร เพราะสมัยที่ท่านเคยอยู่วัดพระเชตุพนฯ และประสบความลำบากในเรื่องอาหารบิณฑบาต ท่านจึงตั้งมโนปณิธานไว้ว่า เมื่อมีโอกาสจะตั้งโรงครัวเลี้ยงอาหารพระภิกษุสามเณร เพื่อจะได้มีเวลาและโอกาสในการศึกษาพระปริยัติธรรมและปฏิบัติธรรมได้เต็มที่
...อ่านต่อ
พิธีมอบสิ่งของให้กับพุทธบุตร 266 วัด ประชาชนชาวไทยพุทธ ใน 4 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วย เป็นการรับมอบที่ อำเภอกาบัง และ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พุทธศักราช 2551
...อ่านต่อ
การอยู่จำพรรษา หมายถึง การที่พระภิกษุเริ่มพำนักอยู่ในอารามระหว่างฤดูฝน โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น กำหนดตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ยกเว้นแต่เหตุจำเป็น เช่น ไปรักษาศรัทธาญาติโยม เป็นต้น ทรงอนุญาตให้ไปได้ภายใน ๗ วัน หรือที่เรียกว่า “ สัตตาหกรณียะ”
...อ่านต่อ
วัดพุทธโกเธนเบิร์ก จัดบวชอุบาสิกาแก้ว ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย จัดงาน”วันสมาธิโลก” มุทิตาสักการะพระภิกษุ ป.ธ.9 ทั่วประเทศ ปีที่ 21
...อ่านต่อ
"เด็ดดอกไม้ สะเทือนถึงดวงดาว" วาทะของไอสไตน์ประโยคนี้แฝงความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นอมตะเสมอ เนื่องเพราะความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนมีความสัมพันธ์กัน
...อ่านต่อ
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัด ” โครงการ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก” โดยจัดพิธีมอบทุนพระราชภาวนาวิสุทธิ์ และปฐมนิเทศครูในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ สภาธรรมกายสากล ชั้น 2 วัดพระธรรมกาย ทั้งนี้ในวันงานได้มีคณะครูอาจารย์มาร่วมงาน 10,000 กว่าคน โรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 3,300 โรงเรียน โดยมีการมอบทุนกว่า 7,500 ทุน และวันที่ 16 สิงหาคม พุทธศักราช 2551
...อ่านต่อ
ศรีลังกา ดินแดนในภูมิภาคเอเชียใต้ที่มีประวัติศาสตร์ผูกพันกับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนานถึง ๒,๕๐๐กว่าปีแล้ว ชาวศรีลังกาส่วนใหญ่ต่างภาคภูมิใจว่า ประวัติศาสตร์ของชนชาติตนนั้นเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับพุทธศักราช เหตุที่กล่าวข้างต้น ก็เพราะว่าจากหลักฐานสำคัญใน คัมภีร์มหาวงศ์ ซึ่งเป็นพงศาวดารและตำนานพระพุทธศาสนาของศรีลังกา
...อ่านต่อ
จากเหตุการณ์ที่พระภิกษุและชาวพุทธใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกทำร้ายมานับครั้งไม่ถ้วน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และสร้างความสะเทือนใจให้กับชาวพุทธครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดให้มีโครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยขึ้น
...อ่านต่อ
IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานแถลงข่าวการเปิดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ดาวแห่งความดี V-Star ครั้งที่ 2 ณ อาคาร Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
...อ่านต่อ
IBS หรือ ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดงานแถลงข่าวการเปิดโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ดาวแห่งความดี V-Star ครั้งที่ 2 ณ อาคาร Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
นับเป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว ที่สถานการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงแต่พี่น้องประชาชนเท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อน แม้แต่พุทธบุตรผู้รักษาพระพุทธศาสนา ก็ต้องประสบภัยคุกคามจากผู้ไม่หวังดีนั้นด้วย เพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับพุทธบุตรและพี่น้องในภาคใต้ ด้วยเหตุนี้พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ดำริโครงการตักบาตรพระ 5 00,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
...อ่านต่อ
การจัดงานบุญจากภาคพื้นยุโรป ประเทศสวีเดน วัดพุทธโกเธนเบิร์ก จัดพิธีอัญเชิญพระประธาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยมีพระปฤษฎางค์ สมังคิโก เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จำนวน 10 รูป และสาธุชนกว่า 200 คน ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระประธาน ณ หอประชุมเฟาเก็นฮู้ด เขตฮีสซิ่งบัคกา ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ตามเวลาในประเทศสวีเดน
...อ่านต่อ
นับเป็นครั้งที่ 4 แล้{mosimage}วในการส่งมอบความช่วยเหลือ ของมูลนิธิธรรมกาย และมูลนิธิ Life Education ของพระธรรมาจารย์ไห่เทา แสงสว่างแห่งประเทศไต้หวัน ยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไซโคลนนาร์กีส ประเทศสหภาพเมียนม่าอย่างต่อเนื่อง จากเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยลำเลียงเครื่องอุปโภคบริโภคส่งตรงถึงกรุงย่างกุ้ง ทั้งจากกการขนส่งทางบกและทางอากาศ สำหรับทางบกได้จัดส่ง สังกะสีจำนวน 5,500 แผ่น พร้อมตะปู น้ำหนักรวม 16 ตัน ผ่านทางเมืองเมียววดี
...อ่านต่อ
อีกหนึ่งจังหวัดแห่งภาคอีสาน พุทธศาสนิกชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานบุญถวายมหาสังฆทาน ตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 กว่ารูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ สนามนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
...อ่านต่อ
เนื่องในสัปดาห์วิสาขบูชาที่ผ่านมา มูลนิธิ 60 ปีธรรมชัย เพื่อการศึกษาแห่งประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ได้ร่วมมือกับองค์กรพุทธต่างๆทั่วประเทศออสเตรเลีย จัดงาน วิสาบูชานานาชาติขึ้น ณ สปริงเวลส์ ทาวน์ฮอล เมืองเมลเบิน ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีคณะสงฆ์จาก 3 นิกาย และสาธุชนกว่า 1,000 คน มาร่วมงานในครั้งนี้
...อ่านต่อ
วัดพุทธโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน วัดไทยในต่างแดนจัดกิจกรรมเมื่อระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๐ – วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา โดยพระอาจารย์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส และพระอาจารย์อนุชิต ธมฺมาสโย ตัวแทนจากวัดพุทธโกเธนเบิร์ก ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศสวีเดน ได้เดินทางไปสอนสมาธิและประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้กับกัลยาณมิตรกาญจนา มอร์เธนสัน (Martensson)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล