ขอให้ดูพระพักตร์ของพระธรรมกายก็แล้วกัน คือ ศีรษะกับกรอบหน้าที่รับกันเหมาะเจาะดูงดงาม
...อ่านต่อ
นัยน์ตาสีดำขลับเหมือนนิล เป็นนัยน์ตาที่คมแสดงถึงความสง่างามและความมีอำนาจ
...อ่านต่อ
มีเสียงดุจพรหม คือ มีเสียงประกอบด้วยองค์ ๘ อันได้แก่ เสียงสละสลวย ๑
...อ่านต่อ
มีคำอธิบายไว้ว่าพระพุทธองค์ ทรงมีลิ้นอ่อน กว้างและยาว จนอาจแลบลิ้นออกมา
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีฟันดีเยี่ยมอย่างที่กล่าวมาแล้ว และฟันทั้งหมดยังเรียบเสมอกันทุกซี่ มิหนำซ้ำยัง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีฟันดีเยี่ยมอย่างที่กล่าวมาแล้ว และฟันทั้งหมดยังเรียบเสมอกันทุกซี่ มิหนำซ้ำยัง
...อ่านต่อ
คางราชสีห์เป็นอย่างไร.. บางคนคางเสี้ยม บางคนคางแหลม พวกคางเสี้ยม
...อ่านต่อ
หมายถึง มีปลายเส้นประสาทสำหรับรับรสอาหารอันดี พูดง่ายๆ ลิ้นของเราบางคนเป็นประเภทลิ้นชา
...อ่านต่อ
ที่เรียกว่าทรวดทรงดุจต้นไทรนั้น หมายความว่า กายกับวาเท่ากัน
...อ่านต่อ
มีกายข้างหน้าดุจราชสีห์ พูดง่ายๆ ก็คือ นอกจากกายตรงแล้ว
...อ่านต่อ
มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗ แห่ง คือ หลังมือ ๒ หลังเท้า ๒ บ่า ๒ และคอ ๑ เนื่องจากนิ้วของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
คนบางคนหุ่นดี รูปร่างดี แต่เข้าใกล้แล้วนึกว่าคิงคอง รูขนรูหนึ่ง
...อ่านต่อ
ผิวละเอียดจนกระทั่งฝุ่นละอองจับไม่ได้ เคยสังเกตไหม
...อ่านต่อ
ก็ขออภัยนะ อย่าว่าหยาบคายเลย องคชาติคืออวัยวะเพศชาย
...อ่านต่อ
คือยืนเฉยๆ ก็ใช้มือทั้งสองแตะเข่าได้ ส่วนพวกเรายืนแล้ว เหยียดแขนเต็มที่ มือจะอยู่ห่างจากหัวเข่าถึงหนึ่งคืบ
...อ่านต่อ
เนื้อทรายเป็นสัตว์จำพวกกวาง ถ้ามีโอกาสไปเที่ยวสวนสัตว์
...อ่านต่อ
พวกเราดูข้อเท้าตัวเองให้ดีนะ ดูนะ ในโลกนี้คนที่จะอธิบาย
...อ่านต่อ
บางคนอาจจะคิดว่าฝ่ามือฝ่าเท้าที่อ่อนละมุนคงจะสู้ฝ่ามือฝ่าเท้าที่แข็งไม่ได้
...อ่านต่อ
นิ้วมือที่เรียวยาว โคนนิ้วจะใหญ่แล้วกลมเรียวยาว เหมือนกับแท่งหรดาลที่ปั้นเป็น
...อ่านต่อ
คือ ธรรมดาส้นเท้าของมนุษย์ย่อมสั้น ลำแข้งตั้งอยู่ตอนปลายส้นเท้า
...อ่านต่อ
ถ้าพูดอย่างนี้เราอาจจะไม่เข้าใจ ขอให้ทุกคนดูมือตัวเอง ก็จะเห็นลายมือ ถ้าคน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร