สมาธิ คือ ความสงบสบาย และความรู้สึกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนากำหนดเอาไว้เป็นข้อควรปฏิบัติ
...อ่านต่อ
คุณยายอาจารย์ มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เกิดเมื่อวันขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ ปีระกา (ตรงกับวันที่ ๒๐ มกราคม) พ.ศ. ๒๔๕๒ ในครอบครัวชาวนา
...อ่านต่อ
มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง คุณยายผู้อุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา คือ ผู้ที่ประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่าเป็น
...อ่านต่อ
านแล้วที่คุณยายไม่ได้เข้าไปใช้บริการในสถานที่ที่ เรียกว่า โรงพยาบาล ครั้งสุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้มาโรงพยาบาลกับคุณยาย คือเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐
...อ่านต่อ
 โดยปกติ คุณยายถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง แคล่วคล่องว่องไว ขณะอายุ  ๘๓ ปี ของท่าน หลังยังตั้งตรง หูดี ตาดี กล้ามเนื้อผิวพรรณยังเต่งตึง
...อ่านต่อ
กุฏิคุณยายหลังใหม่ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ผืนใหม่ ๒,๐๐๐ ไร่ บริเวณใกล้หมู่บ้านปฏิบัติธรรมซึ่งอยู่ข้างโรงเรียน พระปริยัติธรรม ด้วยความเห็นชอบของทุก ๆ ฝ่าย
...อ่านต่อ
คุณยายท่านเป็นผู้ที่รักธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำ ท้องทุ่งนา ท้องฟ้า และดวงตะวัน คุณยายเล่าให้ฟังถึงชีวิตในวัยเด็กว่า
...อ่านต่อ
พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวา ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่า เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางมีปัญญามาก
...อ่านต่อ
คุณยายท่านเป็นผู้ที่มองเห็นโทษของการครองเรือน และมองเห็นประโยชน์แห่งการประพฤติพรหมจรรย์ท่านจึงมัก พนมมืออธิษฐานว่า
...อ่านต่อ
คุณยายเดินถือซอง สีขาวที่มีคนนำมาถวายระหว่างทาง เข้ามาที่ห้องเลขาฯ ท่านนั่งพัก พร้อมกับหยิบซองนั้นขึ้นมาพิจารณาดู
...อ่านต่อ
 “...พอคุณยายลงนำนั่งสมาธิ บุคลิกผู้หญิงชาว บ้านธรรมดา ๆ ก็เปลี่ยนไปทันที ท่านั่งตัวตั้งตรงของท่านสง่างาม
...อ่านต่อ
โดยสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ได้นำมาตั้งเป็นชื่ออาคารต่าง ๆ ภายในวัด ตั้งแต่อาคารจาตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานรดี
...อ่านต่อ
ตามปกติคุณยายท่านจะมารับแขกทุกวันอาทิตย์ในช่วงบ่าย ถ้าเป็นวันอาทิตย์ธรรมดาจะรับที่ห้องเล็กในครัวยามา
...อ่านต่อ
 นี่ต้นทรงบาดาล ยายให้เขาเอามาลูก" คุณยายชี้ให้ข้าพเจ้าดูต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ริมน้ำ เป็นไม้พุ่มทรงใหญ่มีดอก สีเหลือง
...อ่านต่อ
นอกจากที่ครัวแล้ว คุณยายยังชอบเดินไปดูความเรียบร้อยต่าง ๆ บริเวณรอบ ๆ กุฏิ วันละหลายรอบ กุฏิคุณยายจะมีใต้ถุนเตี้ย ๆ
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าเหมือนเด็กวัดคนอื่น ๆ ไม่ว่าใคร เมื่อมีโอกาสท่านจะจับมือ จูงแขน พาเดินเข้าไปในห้องน้ำ เพื่อสอนถึงวิธี การใช้ห้องน้ำห้อง
...อ่านต่อ
ตรงกำแพงระหว่างครัวหน้ากับครัวหลัง จะมีประตูเลื่อนสเตนเลสส์สำหรับปิดเปิด เมื่อก่อนตรงกำแพงฝังครัวหน้าด้าน
...อ่านต่อ
 นอกจากท่านจะนั่งรถสามล้อไปตรวจบริเวณต่าง ๆ รอบวัดแล้ว กิจวัตรประจำวันอีกอย่างหนึ่งของคุณยาย คือ การเดิน
...อ่านต่อ
ในวัยสูงอายุ  ๘๓ ปีของคุณยายท่านยังขยันขันแข็ง กิจวัตร อีกอย่างหนึ่งที่ข้าพเจ้าเห็นคุณยายทำเป็นประจำ
...อ่านต่อ
คุณยาย คือ ผู้สูงอายุที่ดูแข็งแรงและขยันขันแข็งที่สุด เท่าที่ข้าพเจ้าเคยเห็นมา แม้ท่านจะมีวัยย่างเข้า  ๘๓ แล้ว
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้ามาวัดครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ด้วยความพยายามพากเพียรชักชวนจากรุ่นพี่ และเพื่อนชมรมพุทธศาสน์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล