การสร้างพระพุทธรูปประจำตัว เป็นสิ่งที่ปู่ย่าตายายนิยมปฏิบัติ
...อ่านต่อ
ใครทำกรรมใดไว้ ไม่ว่าดีหรือชั่วก็ตาม ตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น
...อ่านต่อ
การมาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาใครตั้งใจปฏิบัติธรรม
...อ่านต่อ
วัดเก่าที่ปู่ย่าตายายสร้างไว้ในยุคที่ประชากรไทยมีไม่กี่สิบล้าน
...อ่านต่อ
พระพุทธศาสนาไม่มีวันเสื่อม มีแต่คนเรานี่แหละที่เสื่อม
...อ่านต่อ
ชีวิตคนเรานั้น เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
...อ่านต่อ
การอำนวยอวยพรให้ลูกหลานมีความสุข ความเจริญก้าวหน้า
...อ่านต่อ
พ่อแม่มีความสำคัญเหมือนเป็นพระอรหันต์ของบ้าน
...อ่านต่อ
สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเราก่อนตายก็คือ ใจ
...อ่านต่อ
มนุษย์ทุกคนล้วนเกลียดทุกข์อยากได้สุขทั้งนั้น
...อ่านต่อ
ครอบครัวใดที่มีลูกชายอายุครบบวชแล้ว
...อ่านต่อ
สมาธิเป็นบทฝึกสำคัญต่อการฝึกควบคุมจิตใจให้แน่วแน่
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่ง ได้มีโอกาสเห็นการสอนศีล 5 ให้เด็กเข้าใจได้ง่าย ๆ
...อ่านต่อ
การสอนลูกให้เป็นคนมีศีล 5 ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่
...อ่านต่อ
การทำบุญในพระพุทธศาสนา มี 3 วิธี คือ ทาน ศีล ภาวนา
...อ่านต่อ
เรื่องที่เป็นปัญหามาทุกยุคทุกสมัย ก็คือ ทำอย่างไรคนเรา
...อ่านต่อ
การสอนลูกให้เชื่อมั่นในเรื่องการทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
...อ่านต่อ
ชาวพุทธที่แท้จริงเป็นคนมีเหตุผล ไม่ใช่คนงมงายเชื่อง่าย
...อ่านต่อ
พ่อครับ ในเมื่อคนทุกคนเกิดมาแล้วต้องตาย
...อ่านต่อ
บางครั้ง ในเวลาที่พ่อไปติดอบายมุข ไม่สามารถเป็นหลัก
...อ่านต่อ
หลาย ๆ ครอบครัว อาจจะเคยเจอปัญหาคุณพ่อกินเหล้าเมา
...อ่านต่อ


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล