ความจริงแล้วคุณยายไม่ได้สร้างเพียงแค่วัดเท่านั้น แต่ท่านได้ถวายความรู้เพื่อสร้างคนด้วยนับตั้งแต่สร้างหลวงพ่อ
...อ่านต่อ
คุณยายให้ความสําคัญกับความสะอาดของสถานที่และสิ่งต่างๆ ภายในวัดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะ “ห้องน้ำ”
...อ่านต่อ
คุณยายเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านธรรมปฏิบัติมาก แต่ท่านก็ชอบสร้างมหาทานบารมีด้วยการเลี้ยงพระและญาติโยมที่มาวัดด้วย
...อ่านต่อ
สมัยก่อนหลวงพ่อมักบอกกับคุณยายว่า “ยาย... ตามคนมีบุญมาเยอะๆ เอาทุกอย่างนะเพราะเราไม่มีปัจจัย เอาคน เอางาน เอาปัจจัยนะยาย”
...อ่านต่อ
แต่เดิมตอนที่เริ่มสร้างวัดนั้น หลวงพ่อและหมู่คณะวางแผนกันว่า วัดของเราจะมีพระภิกษุประจําอยู่เพียงแค่ 21 รูป เท่านั้น
...อ่านต่อ
เมื่อแรกเริ่มสร้างวัดนั้นคุณยายมีอายุ 61 ปี ถ้าเป็นคนทางโลกก็คงปลดเกษียณกันแล้ว แต่คุณยายเพิ่งเริ่มงานคือการสร้างวัด
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่า ความฝันของคนเราเกิดขึ้นได้เพราะเหตุ 4 ประการ
...อ่านต่อ
จุดเริ่มต้นของการสร้างวัดพระธรรมกายนั้นมีมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่หลวงพ่อไปปฏิบัติธรรมกับคุณยายที่บ้านกัลยาณมิตรหมายเลข 1
...อ่านต่อ
ช่วงเวลา 4-5 ปี ที่ได้อยู่กับคุณยายที่วัดปากน้ำนับเป็นช่วงเวลาที่หลวงพ่อเรียนธรรมะกับคุณยายอย่างมีความสุข
...อ่านต่อ
คุณยายเป็นบุคคลที่น่าศึกษามากหลวงพ่ออยู่กับท่านมานานตั้งแต่ปลายปี พ.ศ.2506
...อ่านต่อ
คุณยายใช้เครื่องสําอางทําให้หน้าเกลี้ยงได้แต่เครื่องสําอางของท่านไม่เหมือนกับเครื่องสําอางที่คนทั่วไปใช้กัน
...อ่านต่อ
“ผมอยากบวชผมบวชได้ไหม” ซึ่งในขณะนั้นเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
...อ่านต่อ
เมื่อมีแขกมาพบคุณยายท่านจะตรวจดูนรก สวรรค์ให้เสมอแต่ไม่ได้หมายความว่าแขกที่มาพบจะเชื่อคุณยายทุกคน
...อ่านต่อ
การได้เห็นคุณยายตรวจดูนรกสวรรค์นั้นทําให้หลวงพ่อเชื่อว่านรกสวรรค์เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ตามพุทธวิธี
...อ่านต่อ
“ตัดไม้ข่มนาม” ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระอะไรเลยสําหรับคุณยายแต่เมื่อหลวงพ่อเข้าไปขอให้คุณยายช่วยท่านก็ไม่ปฏิเสธ
...อ่านต่อ
มีอยู่ครั้งหนึ่งช่วงที่หลวงพ่อยังเป็นนิสิตอยู่ เพื่อนนิสิตหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะเป็นมะเร็งในเม็ดโลหิตขาว
...อ่านต่อ
คุณยายสอนหลวงพ่อว่าบุญบารมีนั้นไม่สามารถได้มาฟรีๆเราต้องทำของเราเองเมื่อทำแล้วจึงจะได้
...อ่านต่อ
บางวันคุณยายก็นึกสนุกวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อสมัยที่ยังไม่ได้บวชว่าคุณๆคุณไปดูหนุ่มสาวเขาคุยกันสิ
...อ่านต่อ
คุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนหลังไปไกลๆ ชาตินั้น ชาตินี้ ชาติโน้น
...อ่านต่อ
การบูชาข้าวพระนี้มีมาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเรียนธรรมะกับคุณยาย
...อ่านต่อ
หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้เรียนวิชชาธรรมกายจากคุณยาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล