จำสารสัปปลอกเกี้ยว ตีนสาร จำนาคมนต์โอฬาร ผูกแท้
...อ่านต่อ
ป่าใดไกลพยัคฆ์ร้าย ราวี ไม้หมดม้วยบ่มี ร่มซื้อ
...อ่านต่อ
เขาใดไร้ถ้ำราช- สีห์หมาง สระโหดหงส์ละวาง วากเว้
...อ่านต่อ
นารายณ์วายเว้นจาก อาภรณ์ อากาศขาดสุริยจร แจ่มหล้า
...อ่านต่อ
กระเหว่าเสียงเพราะแท้ แก่ตัว หญิงเลิศเพราะรักผัว แม่นหมั้น
...อ่านต่อ
รำฟ้อนสุนทรด้วย รูปา ร้องขับศัพท์เสน่หา ยิ่งแท้
...อ่านต่อ
ราชรถปรากฏด้วย ธงชัย ควันประจักษ์แก่ไฟ เที่ยงแท้
...อ่านต่อ
แม้นมีความรู้ดั่ง สัพพัญญู ผิบ่มีคนชู ห่อนขึ้น
...อ่านต่อ
ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
...อ่านต่อ
รักกันอยู่ขอบฟ้า เขาเขียว เสมออยู่หอแห่งเดียว ร่วมห้อง
...อ่านต่อ
ข้าท้าวเอาจิตท้าว แม่นหมาย บ่าวท่านเอาใจนาย แม่นหมั้น
...อ่านต่อ
นายรักไพร่ไพร่พร้อม รักนาย มีศึกสู้จนตาย ต่อแย้ง
...อ่านต่อ
ใครทำโทษโทษนั้น แทนทด ใครคิดจิตคดคด ต่อบ้าง
...อ่านต่อ
ใครซื่อซื่อต่อตั้ง ตามกัน ใครคดคดผ่อนผัน ตอบเต้า
...อ่านต่อ
ธิรางค์รู้ธรรมะแม้ มากหลาย บ่กล่าวให้หญิงชาย ทั่วรู้
...อ่านต่อ
คนใด จักทำตามโอวาทที่ผู้รู้แสดงแล้ว
...อ่านต่อ
พระสมุทรสุดลึกล้น คณนา สายดิ่งทิ้งทอดมา หยั่งได้
...อ่านต่อ
คนใด จักทำตามโอวาทที่ผู้รู้แสดงแล้ว
...อ่านต่อ
แว่นตามมาใส่ผู้ อันธการ คนหนวกฟังสำนวน ขับร้อง
...อ่านต่อ
วัดข้างเบื้องบาทรู้ จักสาร วัดอุทกชักระมุทมาลย์ แม่นรู้
...อ่านต่อ
มือด้วนคิดจะมล้าง เขาหมาย ปากด้วนถ่มน้ำลาย เลียบฟ้า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล