เราต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต ต้องหมั่น สั่งสมบุญ และนั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอ


พระนางเขมานั้นตั้งความปรารถนาไว้ แทบบาทมูลของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า ได้เป็นผู้มีพระรูปงดงาม น่าดูน่าเลื่อมใสอย่างมาก
...อ่านต่อ
"ในทางยุโรป ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า อาณาจักรที่รุ่งเรืองมาก อย่างยิ่งคือ อาณาจักรกรีก อาณาจักรโรมัน
...อ่านต่อ
พระนางเสด็จเข้าไปสู่สำนักภิกษุณีทั้งหลายแล้วทรงผนวช พระนางทรงผนวชเพราะความรักในพระญาติเท่านั้น
...อ่านต่อ
ทำอย่างไรเราจึงจะเลือกเรื่องที่ต้องเรียนรู้ หรือเลือกกิจกรรมที่ ควรทำเป็น คำตอบก็คือต้องเลือกครูอาจารย์เป็น
...อ่านต่อ
พระนางมหาปชาบดีโคตมี พร้อมกับบริวารรับครุธรม๘ประการ อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติแล้วในเรื่องยังไม่เกิดขึ้น
...อ่านต่อ
ถ้าคุณอยากจะดูชีวิตต้องของใครสักคนหนึ่ง ผมขอแนะนำว่า คุณไม่จำเป็นต้องไปดูทีไหนไกล เพียงก้าวเข้าไปโนโรงอาหารของมหาวิทยาลัย
...อ่านต่อ
เล่ากันว่า มารดาของพระเถระนั้น เป็นธิดาของ เศรษฐีในกรุงราชคฤห์ ขอบรรพชาแล้วตั้งแต่เวลาที่ตนรู้ความแล้ว, แม้อ้อนวอนอยู่บ่อย ๆ ก็ไม่ได้บรรพชาจาก มารดาและบิดา
...อ่านต่อ
เนื่องจากว่าในช่วงนี้ ค่านิยมเรื่องการทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่ง เข้ามามีอิทธิพลอย่างมากต่อหมู่นักสิกษาเหลือเกิน
...อ่านต่อ
เศรษฐีทั้งสามคนนั้นได้มีนายช่างมาลาชื่อ ‘สุมนะ’ เป็นผู้อุปัฏฐาก. นายสุมนมาลาการนั้นกล่าวกับเศรษฐี เหล่านั้นว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำการอุปัฏฐากท่านทั้งหลาย
...อ่านต่อ
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีมาถึง เทศกาลหนึ่งที่หนุ่มสาว ไทยรับเอามาจากวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเต็มๆ ก็คือ เทศ กาลวาเลนไทน์
...อ่านต่อ
พระนางสามาวดีได้ให้โอวาทแก่หญิงเหล่านั้นว่า “การกำหนดอัตภาพ ซึ่งถูกไฟเผาอย่างนี้ของพวกเรา ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสาร อันมีส่วนสุดไม่ปรากฏแล้ว
...อ่านต่อ
เดือนนี้ ก็สิงหาคมแล้วนะครับ น้องๆ ก็คงเรียนผ่านไปครึ่งเทอมแล้ว เป็นครึ่งเทอมที่หมดไปกับ กิจกรรมรับน้องล้วนๆ
...อ่านต่อ
ในเวลานั้น พระราชาย่อมทรงรั้งรออยู่ตลอด ๗ วัน ตามวาระกัน ณ พื้นปราสาทแห่งหญิงทั้งสามนั้น คือ พระนางสามาวดีพระนางวาสุลทัตตาและพระนางมาคันทิยา.
...อ่านต่อ
วันหนึ่งหลังจากที่ผมเรียนจบ มาได้ประมาณ ๖ ปี แลัว ผมก็เริ่มสังเกตพบว่า เพื่อนๆ ของผมที่เรียนจบมาด้วยกัน
...อ่านต่อ
ฝ่ายนายจูฬมาคันทิยะคิดว่า ‘ธิดาของเราไม่ควร แก่ผู้ต่ำช้า, ควรแก่พระราชาผู้เดียว’ จึงพานางไปสู่เมือง โกสัมพี
...อ่านต่อ
ใเวงนี้ เป็ดเทอมใหม่ ทุกสถาบันจึงอยู่ในฤดูกาลรับน้องใหม่ ผมเองในฐานะที่เคยเป็น รุ่นพี่รับน้องใหม่กับเขามาก่อน
...อ่านต่อ
หญิงอีกคนชื่อ ‘นางมาคันทิยา’ ก็ได้ตำแหน่งแห่ง อัครมเหสี ในสำนักของพระราชา. ได้ยินว่า นางเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อ ‘มาคันทิยะ’ ในแคว้นกุรุ
...อ่านต่อ
ผมก็ยังไม่แนใจว่า สังคมในมหาวิทยาลัยจะสวยงาม อย่างที่วาดฝืน ไว้หรือไม่ แต่ที่แน่ๆ ตอนนี้ผมก้าวเข้าไปอยู่ที่นั่นเรืยบร้อย
...อ่านต่อ
พระเจ้าอุเทนได้มีพระราชเทวีอีกพระองค์หนึ่ง ทรง พระนามว่า ‘พระนางวาสุลทัตตา’ เป็นพระราชธิดาของ พระเจ้าจัณฑปัชโชต.
...อ่านต่อ
แต่ก็เหมือนเป็นความโชคดีที่ แม่ชอบพาก้อยไปเข้าวัดฟังธรรมตั้งแต่เล็กๆ จึงทำให้ก้อยได้มีโอกาสรับฟังธรรมะจากพระอาจารย์
...อ่านต่อ
พอใกล้สอบกลางภาคหรือปลายภาค ก็ตามทีหลายๆ คนก็จะมีปัญหา คือ เตรืยมตัวไม่ค่อยทัน อ่านหนังสือไม่จบ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร