วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมชาวพุทธการใช้ห้องเรียนและห้องฝึกอบรม

วัฒนธรรมการใช้ปัจจัย ๔ ในชีวิตประจำวัน 

 

 การใช้อาคารสถานที่

 

 

การใช้ห้องเรียนและห้องฝึกอบรม

  มีระเบียบวิธีการใช้อย่างเหมาะสม ดังนี้

 

       ๑. จัดเตรียมอาสนะหรือโต๊ะเก้าอี้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ของพระอาจารย์หรือวิทยากรให้เรียบร้อย

       ๒. ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เช่น การเข้าห้องน้ำอุจจาระ/ปัสสาวะ

       ๓. เตรียมอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นต้องใช้ให้พร้อม

       ๔. ไม่ควรเดินลากเท้าเสียงดัง หรือพูดคุยเสียงดังขณะเดินมาสู่ห้องเรียน

       ๕. วางรองเท้าที่ชั้นวางหรือในที่ที่จัดไว้ให้เรียบร้อย (จับวางด้วยมือ ชิดด้านในก่อน)

       ๖. เปิดและปิดประตูเบาๆ

       ๗. ไม่ลากโต๊ะ เก้าอี้ ควรยกเบาๆ เมื่อจะนำมาใช้

       ๘. นั่งในที่ของตน วางสิ่งของที่นำมาให้เป็นระเบียบ ไม่ควรพูดคุยกันเสียงดังในห้องเรียน

 

 

      ๙. กราบพระรัตนตรัยพร้อมๆ กัน (ถ้ามี) กราบพระอาจารย์พร้อมเพรียงกัน เมื่อพระอาจารย์มาถึง (มีพิธีกรนำกราบ) หากเป็นวิทยากรก็แสดงความเคารพโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะสม

    ๑๐. เคารพในการศึกษาไม่ลุกเข้าออกบ่อยๆ (ในขณะพระอาจารย์เทศน์สอน หรือวิทยากรกำลังบรรยาย) เมื่อจะลุกควรแสดงความเคารพ (พระอาจารย์หรือวิทยากร) แล้วเลื่อนเก้าอี้เบาๆ ลุกออกไปด้วยอาการสงบ

 

 

       ๑๑. กราบพระอาจารย์ กราบพระรัตนตรัย เมื่อเสร็จสิ้นการสอนหรือการบรรยาย (ถ้าเป็นวิทยากร ก็แสดงความเคารพ หรือขอบคุณ)

       ๑๒. เก็บเก้าอี้ให้เป็นระเบียบในที่ที่จัดไว้

       ๑๓. เดินออกจากห้องเปิดปิดประตู ควรระวังอย่าให้มีเสียงดัง

       ๑๔. หยิบรองเท้าจากชั้นวางมาใส่ด้วยมือ ไม่ใช่นิ้วเท้าคีบออกจากชั้นวาง

 

 

 น่าเสียดายถ้าไม่รู้  

 

       -เข้าห้องให้ตรงเวลา จะลดการรบกวนกันและกัน อันเกิดจากเสียงพูดคุยและเสียงเดิน

      - หากไม่สบาย เช่น ไอหรือจาม ควรเตรียมผ้าขนหนูไว้ปิดปาก

      - ไม่ควรนำสิ่งของที่มีเสียงดังเข้ามาในห้อง เช่น ถุงหิ้ว (พลาสติกที่มีเสียงดัง)

      - ปลดปล่อยวางภารกิจที่กังวลออกจากใจ ทำอารมณ์ให้สบาย เบิกบาน แจ่มใส

       -ตั้งใจเรียน จด จำ นำไปพิจารณาแล้วปฏิบัติตาม หากสงสัยให้ไต่ถาม อาจารย์หรือวิทยากรผู้สอน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

วัฒนธรรมชาวพุทธทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล