วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมชาวพุทธการใช้ไฟฟ้า

การใช้ไฟฟ้า

 


ไฟฟ้าแสงสว่าง

หลอดไฟฟ้าที่ช่วยให้ประหยัดไฟฟ้าได้

       -หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดนีออน แม้ราคาสูงกว่าหลอดไส้ แต่ให้ความสว่างมากกว่า ๔-๕ เท่า มีอายุการใช้งานนานกว่า ๗-๘ เท่า


       -หลอดฟลูออเรสเซนต์รุ่นใหม่ (หลอดผอม) จะประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ ประหยัดไฟฟ้าได้ ๗๘ เปอร์เซ็นต์

 

ข้อปฏิบัติเพื่อการประหยัดไฟฟ้าแสงสว่าง

        ๑. ใช้หลอดไฟวัตต์ต่ำ ในบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างมากนัก เช่น เฉลียง ทางเดิน ห้องน้ำ เป็นต้น


        ๒. หมั่นทำความสะอาดขั้วหลอดและตัวหลอดไฟเสมอ เพราะถ้าขั้วหลอดสะอาด กระแสไฟฟ้าเดินได้สะดวก แสงสว่างก็จะเปล่งออกมาได้หมด


       ๓. ผนังช่วยสะท้อนแสงควรทาสีขาวๆ นวลๆ จะมองสว่างตาแม้เวลากลางวันและทำให้สว่างได้มากเมื่อเวลาเปิดไฟ


        ๔. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่จำเป็น หรือถ้าต้องออกจากห้องสัก ๒-๓ นาที ก็ควรปิดไฟก่อนการปิดเปิดไฟบ่อยๆ จะไม่ทำให้เปลืองไฟแต่อย่างใด และไม่ควรเปิดไฟนอนตลอดคืน และหมั่นตรวจตราจุดที่มีการใช้ไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาจุดที่ทำให้สิ้นเปลืองไฟ แล้วจะได้แก้ไขทันท่วงที

 การใช้เครื่องปรับอากาศ

ข้อปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงาน

         ๑. เลือกขนาดและชนิดของเครื่องให้เหมาะสมกับห้อง

        ๒. ติดตั้งในที่ที่เหมาะสม เพื่อให้กระแสความเย็นหมุนเวียนภายในห้องอย่างทั่วถึงอากาศร้อนที่ระบายออกข้างนอกก็อย่าให้มีสิ่งกีดขวางให้ถ่ายเทได้สะดวก

        ๓. อย่าให้ความเย็นรั่วไหล โดยปิดเปิดหน้าต่างอย่างมิดชิด อย่าเปิดประตูห้องทิ้งไว้ เมื่อเปิดเข้าออกก็ควรรีบปิดทันที เพราะจะทำให้อากาศร้อนเข้ามา ความเย็นก็จะกระจายหนีออกไป

        ๔. ปรับปุ่มต่างๆ ให้เหมาะสม

      ๕. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง โดยถอดออกมาซักล้างด้วย น้ำสบู่อุ่นๆ ค่อยๆ บีบให้แห้ง (อย่าบิดจะทำให้ขาดได้) ตะแกรงด้านหลังก็ควรทำเช่นเดียวกัน ภายในเครื่องควรให้ช่างถอดมาล้างปีละ ๑ ครั้ง ถ้าห้องที่มีฝุ่นมากก็ต้องทำบ่อยครั้งขึ้น

   ๖. ปิดเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ เพราะเครื่องปรับอากาศจะสิ้นเปลืองไฟกว่าพัดลม ขนาด ๑๖ นิ้ว ประมาณ ๒๐ เท่า

 

โดยมีวิธีการดังนี้

       -เริ่มต้นเปิดเครื่องด้วยการตั้งปุ่มที่มีอักษรว่าHI/LOW ไว้ที่ HI ก่อนเพราะจะทำให้เย็นเร็วเมื่อเย็นแล้วค่อยลดลงมาที่ LOW ภายหลัง

       -หมุนปุ่มถ่ายเทอากาศมาอยู่ที่ CLOSE เครื่องก็จะไม่ดูดอากาศเย็นภายในห้องออกไป

       -เครื่องควบคุมอุณหภูมิ(THERMOSTAT) ควรติดตั้งไว้ที่เลขกลางๆ คือ ประมาณ ๗๘ F หรือ ๒๖ C ถ้าตั้งไว้ที่อุณหภูมิต่ำมาก เครื่องก็จะทำงานมากทำให้เปลืองไฟ

 

     

 

การใช้พัดลม

มีระเบียบวิธีการใช้อย่างเหมาะสม ดังนี้

         กินไฟน้อยกว่าเครื่องปรับอากาศมาก พัดลมติดเพดานแบบธรรมดาๆ กินไฟประมาณ ๗๐-๑๐๐ วัตต์ ถ้าใช้นาน ๑๒ ชั่วโมงจะใช้ไฟประมาณ ๑ หน่วย พัดลมตั้งพื้นและตั้งโต๊ะหากเปิดใช้ทั้งวันทั้งคืนจะกินไฟเพียง ๑ หน่วย (ประมาณ ๒๕- ๗๕ วัตต์) แต่เมื่อเลิกใช้แล้วควรปิดพัดลมและดึงปลั๊กออกด้วย เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น

 การใช้เตารีดไฟฟ้า

มีระเบียบวิธีการใช้อย่างเหมาะสม ดังนี้

 

       -ตั้งปุ่มปรับความร้อนให้เหมาะสม

      -ควรรวบรวมผ้าสำหรับรีดแต่ละครั้งให้มีปริมาณมากพอ เพื่อนำมารีดพร้อมๆ กัน

      -ไม่พรมน้ำที่ผ้าจนแฉะ หรือเมื่อเก็บผ้าไม่ควรขยุ้มผ้าจะทำให้รีดยาก ควรพับให้เรียบร้อย

      -ก่อนรีดเสร็จประมาณ ๒-๓ นาที ให้ดึงปลั๊กเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าของเตารีดออก เพราะความร้อนที่เหลืออยู่ในเตารีดยังสามารถรีดผ้าต่อไปจนกระทั่งเสร็จได้

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

วัฒนธรรมชาวพุทธทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล