วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมชาวพุทธการซัก - ตาก

การซัก - ตาก 

จะมีวิธีการซักผ้าอย่างไร ?     

 
๑. การเตรียม
 
-เตรียมร่างกาย โดยแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
 
-เตรียมอุปกรณ์ โดยเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
 
 
         -กะละมัง -น้ำยาซักผ้า -แปรงซักผ้า -โต๊ะ/ ม้านั่ง -ไม้แขวนเสื้อ -ไม้หนีบผ้า -ถังน้ำ/ ตะกร้า
 
๒. การปฏิบัติ 
 
๒.๑ ตรวจเช็ค
 
       -  กระเป๋า เพื่อป้องกันสิ่งของเสียหายและอันตรายจากของมีคม
 
      -  รอยชำรุด หากพบควรซ่อมแซมหรือระมัดระวังขณะซัก
 
       -  จุดสกปรก หากพบควรทำความสะอาดก่อน 
 
 
๒.๒  แยกชนิดของผ้า เช่น ผ้าสีขาว/ ผ้าสี เสื้อกางเกง
 
๒.๓  ขั้นตอนซัก
 
        -  ซักด้วยน้ำธรรมดา เพื่อขยายใยผ้าให้สิ่งสกปรกหลุดออก
 
        -  ซักด้วยน้ำยาซักผ้าที่ผสมได้สัดส่วนพอเหมาะ อาจแช่ผ้าไว้ได้ประมาณ ๕- ๓๐ นาที ควรขยี้ผ้าโดยออกแรงสองมือสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน
 
        -  ซักด้วยน้ำเปล่าอีก ๒ น้ำ เพื่อล้างน้ำยาและความสกปรก
 
       -  บีบผ้าให้หมาด ( หลีกเลี่ยงการบิดผ้าแรงๆ เพื่อรักษาใยผ้า)
 
       -  กลับตะเข็บเพื่อไม่ให้สีเสื้อผ้าจาง เมื่อถูกแดดขณะตาก
 
 
 
๒.๔ ขั้นตอนการตาก
 
       - สะบัดผ้าเพื่อขจัดรอยยับ
 
      - ตากตามรูปทรงหรือใช้ไม้แขวนเสื้อ
 
      - ใช้ไม้หนีบหนีบผ้า ป้องกันผ้าหล่น 
 
๓. การเก็บงาน  
 
      ๓.๑ ล้างอุปกรณ์ให้สะอาด
 
     ๓.๒ เก็บให้เรียบร้อยในที่เก็บ 
 
 
อานิสงส์ของการซักตากผ้า
 
      ๑. เป็นคนรักความสะอาดส่งผลให้อยากรักษากายวาจาใจให้สะอาดด้วย
 
     ๒. เป็นคนช่างสังเกต ละเอียดรอบคอบ รู้จักวางแผนงานเป็นขั้นเป็นตอน
 
     ๓. เป็นผู้ที่รู้จักประหยัด รู้จักประมาณ รู้จักความพอดี
 
     ๔. มีสติ ใจตั้งที่ศูนย์กลางกายได้ง่าย  
 
 
น่าเสียดายถ้าไม่รู้ 
 
     -น้ำซักผ้าสามารถนำไปล้างห้องน้ำหรือถูบ้านได้อีกด้วย เป็นการช่วยประหยัดน้ำ
 
     -คุณธรรมที่เกิดขึ้นคือมีความอดทนอดกลั้น มีความเสียสละความสะดวกสบายสละอารมณ์ที่ไม่ดีต่างๆ  ออกจากใจได้ง่าย
 
     -เมื่อผ้าแห้งแล้วควรเก็บทันทีอย่าตากทิ้งไว้
 
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

วัฒนธรรมชาวพุทธทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล