วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมชาวพุทธการจัดพับเก็บสิ่งของเครื่องใช้

วัฒนธรรมการดูแลรักษาปัจจัย ๔

 

การจัดพับเก็บสิ่งของเครื่องใช้

 
         ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวและส่วนรวมที่ถูกจัดพับเก็บอย่างดีนั้น จะช่วยลดการกระทบกระทั่งกันได้ ทำให้เกิดความสงบทางใจ รักษา อารมณ์ให้เบิกบานได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน แสดงให้เห็นความเป็นทีมที่มีระเบียบวินัย และแบบแผนอันเดียวกันได้อย่างชัดเจน
 
 
การจัดพับเก็บที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร ? 
 
การพับ 
 
        ๑. พับเข้ากลาง
 
       ๒. พับโดยไม่ให้เสียรูปทรง 
 
การจัดเก็บ 
 
       ๑. จัดวาง( วาง) ในแนวตั้งฉาก หรือแนวขนานกับพื้น หรือ ผนังที่ใช้เก็บ
 
      ๒. จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามชนิด หรือประเภทของสิ่งของ
 
      ๓. จัดเก็บตามความจำเป็นในการใช้โดย “ หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูเรียบร้อยงามตา”
 
จะมีวิธีการจัดพับเก็บอย่างไร ? 
 
      ๑. ทำความสะอาดตู้ โดยใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดให้สะอาดทุกซอกทุกมุมทั้งภายในและภายนอก
 
      ๒. ล้างมือล้างเท้าให้สะอาดปูเสื่อหรือผ้าที่ใช้รองพับ
 
      ๓. พับผ้าหรือกางเกง แล้วจัดเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยพร้อมกับสิ่งของต่างๆ
 
      ๔. ทำความสะอาดเสื่อหรือผ้าที่ใช้รองพับ
 
 
อานิสงส์ของการจัดพับเก็บ 
 
        ๑. ลดการกระทบกระทั่งทำให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 
       ๒. เกิดความศรัทธาแก่ผู้ที่พบเห็น
 
       ๓. เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน รู้จักวางแผนงานเป็นขั้นตอน
 
       ๔.ใจเป็นระบบระเบียบ มีความสบายนุ่มนวล ละเอียดประณีต เข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่าย
 
 
น่าเสียดายถ้าไม่รู้ 
 
      -ควรพับและเก็บผ้าต่างๆ ที่ใช้ให้เป็นระเบียบทุกครั้ง ทั้งก่อนใช้และหลังใช้ไม่ควรวางทิ้งไว้เกะกะ
 
     - เมื่อใช้ผ้าหรือสิ่งของใดๆ เสร็จแล้ว ควรจัดเก็บเข้าที่เดิมให้เรียบร้อยทุกครั้งไม่วางทิ้งไว้เกะกะ
 
     -เมื่อจัดพับเก็บอย่างเรียบร้อย เป็นประจำคุณธรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน คือความรับผิดชอบ ต่องานของตนเองและส่วนรวม 
 
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

วัฒนธรรมชาวพุทธทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล