วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมชาวพุทธระเบียบปฏิบัติในการสนทนากับพระภิกษุ

ระเบียบปฏิบัติในการสนทนากับพระภิกษุ 

 

อุบาสก
 
 
        นิยมนั่งคุกเข่าหรือนั่งพับเพียบ ประนมมือเยื้องด้านใดด้านหนึ่งพอประมาณ สนทนากับพระภิกษุเพื่อแสดงถึงความเคารพ  
 
 
        หากกรณีจำเป็นเร่งด่วน เช่น ต้องการรายงานเรื่องต่าง ๆที่ไม่ต้องใช้เวลามากหรือไม่สะดวกที่จะนั่งอันอาจเนื่องมาจาก พื้นที่ไม่อำนวยต่อการนั่งสนทนา ก็ให้ยืนประนมมือค้อมตัวด้วยท่าทางสุภาพ สำรวมท่วงท่ากิริยาสำรวม(ดังรูป) 
 
 
อุบาสิกา  
 
 
นิยมนั่งคุกเข่า หรือนั่งพับเพียบ ประนมมือ เยื้องด้านใดด้านหนึ่งพอประมาณสนทนากับพระภิกษุ ไม่นิยมยืนสนทนาระยะในการนั่งควรเว้นช่วงห่างพอสมควร พอให้ได้ยินการสนทนาโต้ตอบอย่างชัดเจน (ดังรูป)
 
การรับสิ่งของจากสงฆ์ 
 
 
ขณะพระยืนอยู่หรือนั่งบนอาสนะสูง
 
๑. เดินเข้าไปด้วยกิริยาอาการสำรวม ไม่เร็วหรือช้าเกินไป ให้ใกล้พอยื่นมือเข้าไปรับสิ่งของได้พอดีอย่างสบาย ๆ
 
๒. ยืนตรงน้อมตัวลงยกมือไหว้ และยื่นมือทั้งสองเข้าไปรับ พร้อมกับน้อมตัวลงเล็กน้อยสำหรับผู้ชาย รับสิ่งของจากมือพระภิกษุได้เลย ส่วนผู้หญิงแบมือทั้งสองชิดกันคอยรองรับสิ่งของที่พระภิกษุจะ (ปล่อยจากมือ) วางลงไป หรือรับของที่ท่านวางไว้บนผ้ารับประเคนที่ท่านจับอยู่
 
๓. เมื่อรับสิ่งของแล้ว ถ้าสิ่งของนั้นเล็ก นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับสิ่งของในมือ ถ้าสิ่งของที่รับนั้นใหญ่ หรือหนักไม่ต้องยกมือไหว้ ให้ก้าวเท้าซ้ายถอยหลังออกไปหนึ่งก้าว ชักเท้าขวามาชิดแล้วหันหลังเดินกลับไปได้
 
ขณะพระสงฆ์นั่งเก้าอี้
 
๑. เดินเข้าไปด้วยกิริยาอาการสำรวม เมื่อเข้าใกล้ประมาณ ๒ ศอก แล้วยืนตรง ก้าวเท้าขวาออกไปหนึ่งก้าว แล้วนั่งคุกเข่าซ้าย ชันเข่าขวาขึ้น น้อมตัวยกมือไหว้ แล้วยื่นมือทั้งสองออกไปรับสิ่งของ
 
๒. เมื่อรับสิ่งของแล้ว ถ้าสิ่งของเล็ก นิยมน้อมตัวลงยกมือไหว้พร้อมกับสิ่งของที่อยู่ในมือ ถ้าสิ่งของใหญ่หรือหนัก นิยมวางไว้ข้างตัวด้านซ้ายมือ น้อมตัวลงไหว้แล้วจึงยกสิ่งของนั้นด้วยมือทั้งสอง ชักเท้าขวากลับมายืนตรง ก้าวเท้าซ้ายถอยหลังไปหนึ่งก้าวแล้วชักเท้าขวาชิดหันหลังกลับเดินไปได้
 
 
ขณะพระสงฆ์นั่งกับพื้น 
 
๑. เดินเข้าไปด้วยกิริยาอาการสำรวม เมื่อถึงบริเวณปูอาสนะไว้ นั่งคุกเข่าลงเดินเข่าเข้าไปเมื่อถึงที่ ประมาณศอกเศษ นั่งคุกเข่า (ตามเพศ) กราบ ๓ หน ยื่นมือทั้งสองออกไปรับของ
 
๒. เมื่อรับแล้วนิยมวางของไว้ด้านขวา กราบ ๓ ครั้ง แล้วหยิบสิ่งของนั้นถือด้วยมือทั้งสอง ประคองเดินเข่าถอยหลังออกไปจนสุดบริเวณปูอาสนะไว้ แล้วลุกขึ้นยืน
 
๓. การเดินเข่านิยมตั้งตัวตรง ถ้าไม่ถือของมือห้อยข้างตัว ถ้าถือของประคองไว้ระดับอกศอกทั้งสอง แนบชิดชายโครง ร่างกายส่วนบนไม่โยกเอียงซ้ายขวา เคลื่อนไหวเฉพาะร่างกายส่วนล่าง เส้นทางเดินเข่านิยมให้ตรงทั้งเข้าไปและตรงออกมา 
 
 
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

วัฒนธรรมชาวพุทธทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล