วัฒนธรรมชาวพุทธ มารยาท การดูแลสุขภาพ พิธีกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วัฒนธรรมชาวพุทธการล้างจาน

การล้างจาน
 
จะมีวิธีการล้างจานอย่างไร ? 
 
           ๑. เตรียมน้ำใส่กะละมัง (อ่างล้าง) โดยเตรียมน้ำตามลำดับนี้ 
 
กะละมังที่ ๑ น้ำธรรมดา ที่ ๒ น้ำยาล้างจาน ที่ ๓ น้ำธรรมดา ที่ ๔ น้ำธรรมดา
 
 
         ๒. เช็ดจาน (ภาชนะ) ด้วยกระดาษเพื่อขจัดเศษอาหารและคราบมัน และควรรวบรวมจาน (ภาชนะ) ให้มีจำนวนมากก่อน จึงนำไปล้างพร้อมๆกัน 
 
 
        ๓. แช่จาน( ภาชนะ) ทั้งหมด ลงในอ่างน้ำแรก ( น้ำธรรมดา) พร้อมๆ กัน เพื่อประหยัดน้ำและเวลาในการล้างควรออกแรงกดและถูด้วยฟองน้ำให้ทั่ว
 
 
          ๔. ล้างด้วยน้ำยาล้างจานออกแรงกด ( พอ ประมาณ) ถูด้วยฟองน้ำจากข้างในออกข้างนอกให้ทั่ว 
 
 
         ๕. ล้างน้ำธรรมดาอีก ๒ ครั้งด้วยฟองน้ำ เช็ดด้วยผ้าสะอาดให้แห้งไม่มีคราบ แล้วนำไปตากหรือเก็บให้เรียบร้อย
 
        ๖. ทำความสะอาดอ่างล้างภาชนะล้างด้วยน้ำธรรมดา
 
อานิสงส์ของการล้างจาน 
 
      ๑. ลดทิฎฐิมานะในจิตใจของตนเอง
 
      ๒. เป็นคนทำงานไม่คั่งค้าง มีความรับผิดชอบ
 
       ๓. เกิดอุปนิสัยรักความสะอาด ส่งผลให้รักการรักษากาย วาจา ใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วย
 
       ๔. จิตใจผ่องใส่ เข้าถึงธรรมได้ง่าย
 
 
 น่าเสียดายถ้าไม่รู้ 
 
      -การล้างภาชนะอื่นๆ ที่ใช้ใส่หรือประกอบอาหารเช่น ชาม ช้อน ส้อม หม้อ แก้วน้ำ เป็นต้น มีรูปแบบวิธีการล้างที่คล้ายคลึงกัน สามารถนำวิธีการล้างจานไปประยุกต์ใช้ได้ 
 
        -การล้างจานเป็นการฝึกให้เป็น คนไม่ผลัดวัน ประกันพรุ่ง โดยเมื่อใช้จานชามช้อนส้อมหรือภาชนะอื่นๆ ใส่อาหารหรือประกอบอาหารแล้ว ควรล้างทันทีอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้คราบอาหารแห้งติดเกรอะกรัง ยากต่อการทำ ความสะอาด หรือไม่ควรแช่น้ำเอาไว้จนบูดเน่า อาจเป็นที่เพาะพันธุ์ของเชื้อโรคได้
 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

วัฒนธรรมชาวพุทธทั้งหมด

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล