กว่าจะมาเป็นอัญมณีที่ล้ำค่า ควรคู่แก่การประดับบนมงกุฎของพระราชาได้นั้น
...อ่านต่อ
ปีเก่าผ่านพ้นไป ปีใหม่ผ่านเข้ามาแทนที่ นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่
...อ่านต่อ
จากอดีตสู่ปัจจุบัน ทุกอย่างล้วนสำเร็จได้ด้วยความเพียรพยายามมุ่งมั่นทำงาน
...อ่านต่อ
โลกสวยด้วยความคิด...ทางชีวิตแต่ละคน ล้วนยาวไกล
...อ่านต่อ
บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ...มักเต็มไปด้วยอุปสรรค และขวากหนาม
...อ่านต่อ
เมื่อพันปีก่อน ใครเลยจะเชื่อว่า เหล็กจะลอยได้ในอากาศ
...อ่านต่อ
สายลมที่โบกพัด เสมือนหนึ่งอุปสรรคที่ทำให้สับสนในบาง
...อ่านต่อ
.....ที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทุกวันนี้ ไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจไม่ดี แต่เป็นเพราะเราต่างวิตกกังวล
...อ่านต่อ
ตราบเท่าที่ท้องฟ้ายังกว้าง แผ่นดินยังสูง สายน้ำยังไหล
...อ่านต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกเรานี้ ไม่มีอะไรเป็นของใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
...อ่านต่อ
แม้สูงเสียดฟ้าเพียงใด ยากลำบากแค่ไหน อากาศจะหนาวเหน็บอย่างไร
...อ่านต่อ
ยิ้ม ..เป็นอาการที่ใจอิ่มเอิบพองโตไปด้วยความสุข แล้วเผยออกมาทางใบหน้า
...อ่านต่อ
หนึ่งปีผ่านไป หลายสิ่งหลายอย่างล้วนผันแปร... จากชีวิตวัยหนุ่มสาวที่เต็มเปี่ยมไป
...อ่านต่อ
ที่เราต่างต้องประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หลายคนท้อแท้ และสิ้นหวัง
...อ่านต่อ
เวลาเป็นสิ่งมีค่า ที่ทุกคนย่อมตระหนักดีอยู่แก่ใจ ดังนั้น คนเราจึงไม่ชอบการรอคอย
...อ่านต่อ
มีผู้รู้กล่าวไว้ว่า.. ต้นไม้จะเจริญเติบโต งอกงามดี เงาของผู้ปลูก จะต้องทาบทับต้นไม้นั้น บ้านเรือนจะน่าอยู่ เงาของเจ้าของบ้าน จะต้องทาบทับเรือนนั้น ใจจะหยุดนิ่งได้ ก็ต้องหมั่นตรึกอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
ในภาครัฐบาล การบริหารประเทศ ผู้บริหารจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติ โดยจำกัดงบประมาณอัตรากำลังคนในแต่ละโครงการประจำปีให้น้อยที่สุด แต่ทุกโครงการจะต้องได้ผลงานมาก
...อ่านต่อ
ทะเล..ที่ปราศจากคลื่นลม สงบเงียบ ย่อมสร้างความมั่นใจในการออกทะเลของชาวเรือ
...อ่านต่อ
คนทุกชนชั้น ทุกชาติ ทุกภาษา ล้วนมีครรลองของการดำเนินชีวิตที่คล้ายคลึง หรือผิดแผกแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ
...อ่านต่อ
ชาวโลกทั้งหลายต่างปรารถนาความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกิจการงานด้านใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ “ความมั่นใจ” ซึ่งเป็นบันไดก้าวไปสู่ความสำเร็จ ดังความมุ่งหมาย
...อ่านต่อ
“อายุที่เราได้มานั้น คือ ชีวิตที่เราสูญเสียไป”
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร