อีกหนึ่งจังหวัดแห่งภาคอีสาน พุทธศาสนิกชนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดงานบุญถวายมหาสังฆทาน ตักบาตรคณะสงฆ์ 1,000 กว่ารูป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ สนามนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
...อ่านต่อ
รวมใจชาวภาคใต้ ด้วยจังหวัดสงขลาจัดทำบุญสร้างมหากุศลถวายสังฆทานตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน 1,000 กว่ารูป ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ ถนนหน้าวัดแจ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยได้รับความเมตตาจาก พระมหาธีรวัฒน์ สุภจาโร รองเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
...อ่านต่อ
ชาวราชบุรีพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานบุญถวายมหาสังฆทาน ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องจากมีพุทธบุตรมาเป็นเนื้อนาบุญมากกว่า 1,250 รูป เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2551 จัดขึ้นบริเวณถนนที่ว่าการอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ เวลา 6.30 น. ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมปริยัติเวที
...อ่านต่อ
เชียงราย อีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือ พร้อมเพรียงกันจัดพิธีตักบาตรคณะสงฆ์นับพันรูป พร้อมทั้งพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแห่งชีวิต ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2551 ณ ถนนธนาลัย หน้าสวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ. เชียงราย โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้วจังหวัดเชียงราย
...อ่านต่อ
ประชาชนในจังหวัดลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดพิธีถวายมหาสังฆทานตักบาตรพระจำนวน 1,100 กว่ารูป บริเวณถนนพระยากำจัด (หน้าวังพระนารายณ์ – ถนนหน้าศาลพระกาฬ ) อ.เมือง จ. ลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2551 โดยในงานนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระเมธีรัตโนดม เจ้าอาวาสวัดคลองเกตุ เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายจารุพงษ์ พลเดช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตรในช่วงเช้าบริเวณลานพระบรมรูปรัชการที่ 1 เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2551 ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะภาค 3 เจ้าอาวาสวัดบพิตรพิมุข เป็นประธานสงฆ์ โดยมีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
...อ่านต่อ
บริเวณถนนเพชรเจริญ หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ พุทธศาสนิกชน กว่า 20,000 คน จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง พร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ กว่า 1,500 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และช่วยเหลือพระสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระครูญาณธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอฮอด พร้อมด้วยนายสุเทพ ภัทรศยกุล นายอำเภอฮอด เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน 1,000 รูป ณ ถนนสายฮอด – ดอยเต่า หน้าที่ว่าการอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อกลางเดือนเมษายน พุทธศักราช 2551 ที่ผ่านมา
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร ณ บริเวณลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม กทม. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจากคุณชูศักดิ์ สิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือเป็นประธานจัดงานกล่าวรายงาน ในพิธีตักบาตรพระ2,551 รูป เมื่อเช้าวันที่ 9 เมษายน
...อ่านต่อ
กระแสแห่งการทำความดีที่กำลังแพร่กระจายไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศในขณะนี้ ในโครงการตักบาตรพระ 5 00,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ในครั้งนี้ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ เพราะมีพุทธบุตรมาเป็นเนื้อนาบุญมากถึง 3 ,000 รูป
...อ่านต่อ
จังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานราชการ เอกชน วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระกว่า 1,000 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ เมื่อเช้าวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2551 ณ บริเวณตลาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมีพระราชปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
เป็นอีกหนึ่งกระแสแห่งความดีที่ร่วมกันจัดให้มีขึ้น เพื่อความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา ที่กำลังแผ่กระจายออกสู่หลาย ๆ พื้นที่ ในหลาย ๆ จังหวัด ทั่วประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ โดยครั้งนี้ก็เช่นกัน ประชาชนในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ ในโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วประเทศไทย
...อ่านต่อ
กิจกรรมงานบุญที่เกิดจากความพร้อมเพรียงร่วมมือกันจัดให้มีขึ้น จากความศรัทธามั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา และความผูกพันของพุทธบริษัท 4 ที่อยู่เย็นเป็นสุขในแผ่นดินพระพุทธศาสนา ที่ผ่านมาในหลายจังหวัดทะยอยกันจัดให้มีขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี จังหวัดลพบุรี จัดงานมหาสังฆทานและตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณร 1,000 รูป เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
...อ่านต่อ
จากการติดตามกระแสการทำความดี ที่กำลังแผ่ขยายไปทั่วทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศอยู่ในระยะนี้ นั่นก็คือโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ 266 วัด ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานตักบาตรคณะสงฆ์ 1,600 กว่ารูป จากวัดต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น งานจัดขึ้นที่ถนนกลางเมือง หน้าสถานีตำรวจ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี
...อ่านต่อ
จากการที่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทยได้จัดโครงการตักบาตรถวายสังฆทาน เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 266 วัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ท่านไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ อันเนื่องจากความไม่สงบในพื้นที่นั่นเอง โดยในครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 ณ บริเวณถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญไชย ริมน้ำกวง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีพิธีตักบาตรคณะสงฆ์จำนวน 1,000 รูป
...อ่านต่อ
นับว่าเป็นจังหวัดที่มีประวัติความสำคัญแห่งพระพุทธศาสนามายาวนาน ด้วยดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา โอกาสนี้ได้ความพร้อมเพรียงในการร่วมกันจัดงานบุญขึ้น ณ ด้านหน้าพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่มีการจัดงานถวายมหาสังฆทานและตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูป ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2551 ซึ่งงานในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 5 แสนรูป ใน 76 จังหวัด ทุกวัดทั่วประเทศ
...อ่านต่อ
ครัวการบินไทย จำกัดมหาชน ร่วมกับครัวหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่คณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 81 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งในงานมีพนักงานฝ่ายครัวการบินไทย รวมถึงเจ้าหน้าที่สนามบินมาร่วมงานกว่า 500 คน โดยได้รับความเมตตาจากพระไพบูลย์ ธัมมวิปุโล
...อ่านต่อ
ในเดือนสิงหาคม นอกจากจะเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว ยังมีวันพิเศษสำหรับทุกคนในครอบครัว คือวันแม่แห่งชาติ ในวาระพิเศษนี้จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับการจัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกทุกคนในครอบครัว ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน โดยผ่านโครงการที่ชื่อว่า ตักบาตรพระ 2 ,000 รูปนานาชาติ เพื่อแม่ เพื่อพ่อ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ณ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเนื้อนา
...อ่านต่อ
ชมรมศีลธรรมพัฒนาชีวิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีตักบาตรรับน้องใหม่ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2550 ที่ผ่านมา ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษา มาร่วมตักบาตรจำนวนกว่า 500 คน โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์ กิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล