ฉัพพรรณรังสี แปลว่า รัศมี ๖ ประการ
...อ่านต่อ
..... ปริตร (อ่านว่า ปะ – หริด) แปลว่า ความต้านทาน
...อ่านต่อ
.... ปรโลก (อ่านว่า ปะ – ระ – โลก หรือ ปอ – ระ – โลก) แปลว่า โลกอื่น
...อ่านต่อ
.....บุพเพสันนิวาส คือ การเคยอยู่ร่วมกันมาในกาลก่อน
...อ่านต่อ
.....บุญเขต (อ่านว่า บุน - ยะเขต) แปลว่าเขตแห่งบุญ นาบุญ เนื้อนาบุญ
...อ่านต่อ
.....บิณฑบาต แปลว่า การตกลงแห่งก้อนข้าว
...อ่านต่อ
.....บำเพ็ญ แปลว่า การทำให้เต็ม
...อ่านต่อ
...บ่วงมาร หมายถึงกามคุณ 5
...อ่านต่อ
.....บริขารโจล (อ่านว่า บอ – ริ – ขาน – โจน) แปลว่า ท่อนผ้าที่ใช้เป็นบริขาร
...อ่านต่อ
.....บริกรรม แปลว่า การกระทำรอบๆ การกระทำรอบด้าน
...อ่านต่อ
..นิมิต หมายถึงเครื่องหมายในเวลาทำกรรมฐาน
...อ่านต่อ
.....นิมิต หมายถึงวัตถุที่เป็นเครื่องหมายบอกกำหนดเขตหรือแดนแห่งสีมา
...อ่านต่อ
....นิทาน ทั่วไปหมายถึงเรื่องที่เล่ากันมาเรื่องที่แต่งขึ้นแล้วเล่าสู่กันฟัง
...อ่านต่อ
...นิคหกรรม คือ วิธีการลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย
...อ่านต่อ
.....เกจิอาจารย์ แปลว่า อาจารย์บางท่านหรืออาจารย์บางพวก
...อ่านต่อ
.....กุลุปกะ แปลว่า ผู้เข้าถึงสกุล เป็นคำเรียกพระภิกษุผู้ใกล้ชิดสนิทสนม
...อ่านต่อ
.กาสาวพัสตร์ แปลว่า ผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาด
...อ่านต่อ
....กุศล แปลว่า ฉลาด
...อ่านต่อ
.....หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว
...อ่านต่อ
.....ขัดสมาธิ (อ่านว่าขัดสะหมาด) เป็นคำใช้เรียกวิธีนั่งแบบหนึ่ง
...อ่านต่อ
.....นวโกวาท แปลว่า คำสั่งสอนพระใหม่หรือพระบวชใหม่
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร