ก็มีความสุขเเละอบอุ่นวันเดียว
...อ่านต่อ
จะรู้ได้อย่างไรว่า
...อ่านต่อ
หยุดนิ่ง สยบความเคลื่อนไหว
...อ่านต่อ
ย่อมกระทบกระเเส
...อ่านต่อ
ถ้ายอมทุ่มเท   ก็จะไม่ลดถอย
...อ่านต่อ
ย่อมมีประโชน์กว่าคนรวยเเต่ตระหนี่
...อ่านต่อ
เศร้าสร้อย ทุกข์นาน
...อ่านต่อ
อาจพาไปถึงที่หมายได้ทุกเเห่ง
...อ่านต่อ
เเม้เป็นบัณฑิตก็ไม่ปรากฎ
...อ่านต่อ
ก็คดให้เข้าวง
...อ่านต่อ
ปราบพยศเด็กได้ไม่นานนัก
...อ่านต่อ
ไม่ต้องสร้างเเละสร้างไม่ได้
...อ่านต่อ
คือการออมที่ดีที่สุด
...อ่านต่อ
ธรรมะเป็นเครื่องหมายของคน
...อ่านต่อ
กินไม่ได้ เเต่ทำให้
...อ่านต่อ
ที่น่ากลัว เท่ากับ...
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร