ยิ่งเราปลื้มปีติใจมากเท่าใด
...อ่านต่อ
เบิกบาน ปลื้มปิติ ในทุกๆบุญ
...อ่านต่อ
เวลาเราเหลืออยู่ไม่มาก
...อ่านต่อ
เพราะในอดีตทำบุญไม่สม่ำเสมอ ทำบ้าง ไม่ทำบ้าง จึงทำให้ชีวิตขึ้นๆลงๆ
...อ่านต่อ
เวลาอารมณ์ดี เราก็ทำบุญ พอหงุดหงิด เราก็ไม่ทำ
...อ่านต่อ
การปฎิเสธบุญ คืือการปฎิเสธความสุข
...อ่านต่อ
ถ้าชาตินี้เราลำเค็ญ แปลว่า ชาติที่ผ่านมา...เราปฎิเสธบุญ
...อ่านต่อ
บุญ...เป็นคุณเครื่องเเห่งความสุขเเละความสำเร็จในชีวิต
...อ่านต่อ
อยากจะมีบุญมาก ก็ทำบุญมาก อยากมีบุญปานกลาง ก็ทำบุญปานกลาง
...อ่านต่อ
ถ้าเราสั่งสมบุญ ใจตั้งมั่นอยู่ในบุญ
...อ่านต่อ
"บุญ" แปลว่า เครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์
...อ่านต่อ
ดีที่สุดคือ...ทำบุญด้วยตัวเอง
...อ่านต่อ
บุญใครจะทำเเทนให้ ก็ไม่เหมือนเราทำเอง
...อ่านต่อ
บุญหล่นทับ...ไม่มี อยากจะได้...ก็ต้องทำเอง
...อ่านต่อ
บุญเท่านั้น...ที่จะเป็น "คู่เเท้"
...อ่านต่อ
บุญ คือ ขุมทรัพย์อันประเสริฐ เป็นเสบียงในการเดินทางไกล
...อ่านต่อ
บุญเป็นบ่อเกิดเเห่งความสุขเเละความสำเร็จในชีวิตทุกระดับ
...อ่านต่อ
บุญทุกอย่างที่เราทำตอนเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
บุญจะนำเราไปสู่สุคติภพ
...อ่านต่อ
บาปเเม้เพียงนิด อย่าคิดทำ บุญเพียงนิด ทำไปเถิดประเสริฐนัก
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล