ขอเท้าความถึงเมื่อเข้าวัดครั้งแรก อาตมาได้ไปหาคุณยายอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
...อ่านต่อ
ลักษณะมหาบุรุษที่ว่าพื้นเท้าสม่ำเสมอ พื้นเท้าเต็มนี้ ก่อนอื่นขอให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างพื้นเท้าเต็มกับเท้าบวมด้วย
...อ่านต่อ
ในสมัยพุทธกาล มีบางคนได้ลักษณะมหาบุรุษเหมือนกัน แต่ได้ไม่ครบ ๓๒
...อ่านต่อ
วิธีที่ ๑ ดูพระพุทธรูปซึ่งพยายามจำลองออกมาให้เหมือนจริงเท่าที่วัสดุจะ
...อ่านต่อ
โดยที่ลักษณะมหาบุรุษอำนวยประโยชน์ในการประพฤติธรรมอย่างมากและเกิดขึ้นได้ด้วยแรงกุศลกรรม
...อ่านต่อ
เมื่อเราฝึกสมาธิกันมากเข้าๆ พอเข้าถึงธรรมกายในตัว เราก็จะเห็นลักษณะมหาบุรุษ
...อ่านต่อ
เมื่อเราฝึกสมาธิกันมากเข้าๆ พอเข้าถึงธรรมกายในตัว เราก็จะเห็นลักษณะมหาบุรุษ
...อ่านต่อ
เมื่อคราวอาตมาไปเทศน์ที่จังหวัดพิษณุโลก ให้ครูอาจารย์ในจังหวัดภาคเหนือฟัง
...อ่านต่อ
จริงหรือไม่ ที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงพระดำเนินได้ ๗ ก้าว ในทันทีที่ประสูติ ?
...อ่านต่อ
ที่ได้ก้าวลงสู่สนามแข่ง คือ การได้รับชัยชนะ สามารถคว้าเงินรางวัล และเหรียญ
...อ่านต่อ
ทรัพย์สมบัติภายนอกที่เราต่างทุ่มเทแสวงหา ก็ล้วนนำมาซึ่งความยากลำบาก
...อ่านต่อ
วันคืนเคลื่อนคล้อยตามจักรราศี บุรุษสตรีล้วนพลันผมหงอก
...อ่านต่อ
มีหลายคนอยากเรียนรู้เรื่องของชีวิตให้จบ แต่เขาเหล่านั้นมักจบชีวิตไปก่อนอย่างน่าเสียดาย
...อ่านต่อ
ความสุขที่เราต้องการนั้น....มิใช่อยู่ที่ความใหญ่โตของชีวิต
...อ่านต่อ
คำว่า “ไม่มีเวลา” ไม่มีในโลก หากอยู่ที่เราจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดมากกว่ากัน
...อ่านต่อ
ใจน้อย คือ อาการที่ไม่ทำใจให้เบิกบานให้กว้างขวาง ใจที่อยู่ศูนย์กลางกายก็เหลือน้อย
...อ่านต่อ
ธรรมชาติได้สร้างมนุษย์ให้มี ๒ ตาไว้ดู มี ๒ หูไว้ฟัง มีจมูก ๒ รูไว้ดม แต่มีปาก ๑ ปากไว้พูดและกิน
...อ่านต่อ
คนมากมายหลากหลายเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์ ล้วนใฝ่ฝันและปรารถนาความสุข
...อ่านต่อ
ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ที่ปรวนแปรอยู่ตลอดเวลา ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของมนุษย์
...อ่านต่อ
มนุษย์เกิดมาด้วยความไม่รู้ จึงต้องจมอยู่กับความทุกข์ร่ำไป แม้โลกจะ........
...อ่านต่อ
สภาวะที่โลกมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงเทคโนโลยี และวิทยาการทันสมัยต่างๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร