ฟ้ายังเปลี่ยนสี ลมยังเปลี่ยนทิศ ไม้ยังผลัดใบ ตราบใดที่ชีวิตเรายังไม่ละโลก ก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุด
...อ่านต่อ
ในภาวะบ้านเมืองของโลกยุคที่ผ่านมา มีแต่ความสับสนวุ่นวาย แก่งแย่ง แบ่งค่าย ชิงดี เพื่อความเป็นชาติมหาอำนาจ มีบริวารพวกพ้องมากมาย ใช้กำลังเผยแผ่แนวความคิดลัทธิความเชื่อถือของตนแต่ละฝ่ายให้แพร่หลาย จึงเป็นเหตุให้โลกต้องตกอยู่ในภาวะสงครามเย็น
...อ่านต่อ
ในทะเลทุกข์แห่งวัฎสงสารนั้น มนุษย์ได้เวียนว่ายตายเกิด นับภพนับชาติไม่ถ้วนจนมิอาจจะประมาณได้ ซึ่งถ้าท่านสามารถไปรู้เห็นความจริงต่างๆได้แล้ว เราคงจะเบื่อหน่ายการเวียนว่ายตายเกิด ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ และเราคงจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า เบื่อระอาจนสุดจะทนเวียนว่ายอยู่เช่นนั้น
...อ่านต่อ
ในเส้นทางชีวิต มีหนทางสายหนึ่ง เป็นหนทางที่จะทำให้เรามีความเอื้ออาทรต่อกัน
...อ่านต่อ
 ลีโอ ตอลสะตอย ผู้ที่โลกวรรณกรรม ยกย่องให้เป็นนักประพันธ์ชั้นเยี่ยมที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการเขียนเรื่อง “สงครามและสันติภาพ”แต่ในช่วงชีวิตหนึ่งของเขาได้อุทานว่า
...อ่านต่อ
การประคับประคองนาวาชีวิต ให้ดำเนินไปสู่ความสุข ความสำเร็จ ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก แต่ทว่ามิใช่สิ่งที่ยากหรือเหลือวิสัยที่จะทำได้
...อ่านต่อ
"ที่ใดมีการต่อสู้แข่งขัน ที่นั่นย่อมมีผู้ชนะ และผู้แพ้ ผู้สมหวัง และผู้ผิดหวัง"
...อ่านต่อ
มนุษย์ต่างดิ้นรนและแสวงหาความสุขของชีวิต แต่ความสุขที่เขาได้รับนั้น หาได้เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ เป็นเพียงความเพลิดเพลินที่แฝงไปด้วยความทุกข์เท่านั้น..
...อ่านต่อ
กาลเวลา ทำให้มนุษย์ทุกคนในโลกได้สัมผัสรับรู้กับประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบต่างๆ มากมาย อาจจะเป็นไปได้ทั้งความสมหวัง ผิดหวังหรือทั้งสองด้านคละเคล้ากันไป แม้ว่าทุกคนล้วนปรารถนาจะพบแต่ความสุขสมหวังก็ตาม
...อ่านต่อ
เส้นทางชีวิต.. เวลาย่อมนำพาเด็กเล็กก้าวไปสู่วัยหนุ่มสาว แล้วย่างเข้าสู่วัยชรา เป็นอย่างนี้เสมอ แต่ในโลกใบเก่าก็ไม่เปลี่ยนแปลง
...อ่านต่อ
ในยามปกติ เราจะไม่รู้เลยว่า คนที่เรารู้จัก คนที่เราเคารพนับถือ หรือคนที่เป็นญาติมิตร พี่น้องของเรา เขาเหล่านั้นจะมีความสามารถสักเพียงใด หรือจะมีคุณธรรมน้ำใจมากน้อยแค่ไหน หรือจะรักเราจริงอย่างไร แต่ยามใดที่เรามอบหมายงานให้เขา เขามีความรับผิดชอบในงานแล้ว เมื่อนั้นเราจึงรู้ว่า เขามีพื้นฐานความสามารถมากน้อยเพียงใด
...อ่านต่อ
อย่า..คิดว่าเราอ่อนแอ อย่า..รีรอเพราะมัวท้อแท้ อย่า..ยอมแพ้ต่ออุปสรรค
...อ่านต่อ
มัชฌิมา ปฏิปทา หรือเส้นทางสายกลางนี้ คือ เส้นทางที่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ต่างมุ่งเพื่อที่จะดำเนินไป เพราะปลายทางนั้นจะไปสิ้นสุด ณ แหล่งที่เป็นความสุขอันอมตะ นั่นคือ พระนิพพาน
...อ่านต่อ
ครั้งหนึ่ง จังกีพราหมณ์ได้กล่าวสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.. พระสมณโคดมมีพระวาจาไพเราะ รู้จักตรัสถ้อยคำได้งดงาม มีพระวาจาสุภาพ สละสลวยไม่มีโทษ ยังผู้ฟังให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดแจ้ง (จังกีสูตร ม.ม. ๑๓/๖๕๐)
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตรที่รักทั้งหลาย ความดีที่บุคคลได้กระทำไว้ ย่อมจะไม่สูญสลาย แต่จะยังคงอยู่และคอยประกาศเกียรติคุณของผู้กระทำอยู่เสมอ
...อ่านต่อ
พืช..ที่ให้ความสุขเป็นผล ทั้งในโลกนี้ โลกหน้ากัลยาณมิตรผู้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาทุกท่านเมื่อถึงฤดูออกพรรษา ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าว
...อ่านต่อ
กัลยาณมิตรทั้งหลาย มีพุทธสุภาษิต กล่าวไว้ว่า.. “มโน ปพฺพํ คมาธมฺมาฯ” ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ ดังนั้น ความสำเร็จของมนุษย์ ความสำเร็จของสังคม และความสำเร็จของโลก ย่อมมาจากใจของมนุษย์ ...มนุษย์มีใจเป็นใหญ่
...อ่านต่อ
สถานที่ทุกแห่งย่อมมีบรรยากาศที่แตกต่างกัน เช่น ถ้าเราเข้าไปในร้านขายเหล้า ก็จะสัมผัสกลิ่นเหล้าคลุ้งไปทั่ว มีแต่ความมัวเมา สับสนวุ่นวายของคนดื่มเหล้า หรือในโรงฆ่าสัตว์ ความรู้สึกอึดอัด หดหู่ เศร้าหมอง ก็จะปกคลุมในที่นั้น
...อ่านต่อ
มีผู้รู้เล่าไว้ว่า.. “จะเห็นคุณค่าของเข็มทิศ ต่อเมื่อชีวิตเราหลงทางในกลางป่าจะเห็นคุณค่าของเงาไม้ เมื่อต้องยืนอยู่กลางแดดร้อนระอุและจะเห็นคุณค่าของธรรมะ
...อ่านต่อ
 “อ้อย แม้อยู่ที่ใดก็ไม่ทิ้งรสหวาน บัณฑิตเมื่อประสบทุกข์ก็ย่อมไม่ทิ้งธรรมะ”
...อ่านต่อ
ชีวิตคนเรานี้สั้นนัก.. วันคืนที่ล่วงไป จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี ย่อมลดอายุของเราให้เหลือน้อยลงไปทุกวัน มวลมนุษย์ชาติก็เกิดดับหมดสภาพตลอดทุกเวลา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร