ถ้าสถานที่ชุมนุมนั้น จัดให้นั่งกับพื้น นิยมจัดอาสนะสงฆ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
...อ่านต่อ
การลุกขึ้นยืนรับพระสงฆ์นี้ เป็นกิริยาอาการแสดงความเคารพอย่างหนึ่ง ซึ่งชาวพุทธนิยมปฏิบัติต่อพระสงฆ์
...อ่านต่อ
การกราบ มาจากคําว่า "อภิวาท" คือ การหมอบลงที่พื้นพร้อมกับกระพุ่มมือ
...อ่านต่อ
การนั่งคุกเข่า คือ การนั่งกระหย่งตัวขึ้น เป็นกิริยาอาการนั่งเตรียมตัวเพื่อจะกราบพระรัตนตรัย แบบเบญจางคประดิษฐ์
...อ่านต่อ
การไหว้ มาจากคําว่า "นมัสการ" คือ การยกกระพุ่มมือที่ประณมขึ้นจรดหน้าผาก พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อย
...อ่านต่อ
การประณมมือ มาจากคําว่า "อัญชลีกรรม" คือ การกระพุ่มมือทั้งสองประณม
...อ่านต่อ
การนั่งพับเพียบเป็นกิริยาอาการนั่งที่นิยมกันในหมู่ชาวพูดว่า  เป็นกิริยาอาการที่สุภาพเรียบร้อย
...อ่านต่อ
การทำบุญตักบาตรคราวเทศกาลนี้ ได้แก่ การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ วันตรุษ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา ฯลฯ
...อ่านต่อ
ชาวพุทธนิยมจัดทําเป็นประเพณีสืบต่อกันมาเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญกตเวทีต่อท่านผู้มีพระคุณ
...อ่านต่อ
การทําบุญตักบาตรครบรอบปีวันแต่งงานนี้ นิยมจัดทําพร้อมกันทั้งสามีและภรรยา
...อ่านต่อ
การทําบุญตักบาตรสะเดาะเคราะห์นี้ เป็นความนิยมตามลัทธิไสยศาสตร์ ซึ่งคํานวณอายุของคนเราตามทักษาพยากรณ์
...อ่านต่อ
การทําบุญตักบาตรประจําวันเกิด เพื่อเป็นการสร้างสมอบรมบุญวาสนาบารมี
...อ่านต่อ
ก่อนจะตักบาตรนั้น นิยมตั้งจิตอธิษฐานก่อน โดยถือขันข้าวห้วยมือตั้งสองข้าง นั่งกระหย่ง ยกขันข้าวขึ้นเสมอหน้าผาก
...อ่านต่อ
การทําบุญในพระพุทธศาสนาที่มีผลานิสงส์มาก เช่น การทําบุญตักบาตรพระสงฆ์
...อ่านต่อ
การตักบาตรประจําวันนี้ นิยมจัดทําตามกําลังศรัทธาและตามความสามารถแห่งกําลังทรัพย์เท่าที่จะทําได้
...อ่านต่อ
เมื่อได้วางแผนการ วางโครงการ ไว้เรียบร้อยแล้ว ครั้นออกจากบ้านไปแล้ว ก็มุ่งหน้าไปทําภารกิจการงาน
...อ่านต่อ
ทั้งแต่เริ่มตื่นนอนเช้าตลอดมาจนถึงเวลานอนคืนนี้ ได้ดำเนินชีวิตไปอย่างไรได้กําไร หรือขาดทุน
...อ่านต่อ
ครอบครัวชาวพุทธที่ดีที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข นิยมประชุมพบปะสังสรรค์กันระหว่างบุคคลในครอบครัว
...อ่านต่อ
ผู้บําเพ็ญสมาธิพึงนั่งขัดสมาธิราบ คือ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย
...อ่านต่อ
ผู้จะเริ่มบําเพ็ญสมาธิ พึงจุดเครื่องสักการบูชาพระรัตนตรัย คือ ธูป เทียน แล้วมั่งคุกเข่า ประณมมือ
...อ่านต่อ
การบําเพ็ญสมาธิประจําวันนี้ เป็นการฝึกสมาธิขั้นต้น มีความมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมจิตใจ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร