ยุโรปโรจน์ โชติผ้า กาสาวพัสตร์ งามจำรัส พุทธบุตร ผุดผ่องใส
...อ่านต่อ
คนสร้างวัด วัดสร้างคน เป็นคนดี เป็นหน้าที่ ของคนดี ศรีศาสนา
...อ่านต่อ
ล้านคนดี ศรีชาติ ศรีศาสนา ล้านศรัทธา สาธุชน คนงามใส
...อ่านต่อ
คนชั่วบาป คิดพูดทำ กรรมชั่วบาป ใจวุ่นหยาบ บาปชั่ว มัวหมองศรี
...อ่านต่อ
ชาติหนึ่ง..ชีวิตหนึ่ง ตระหนักซึ้งกฎความจริง
...อ่านต่อ
จงอยู่อย่างว่างเบาเคล้าธรรมะ จงปล่อยละบาปชั่วสิ่งมัวหมอง
...อ่านต่อ
จงหมั่นตรึก ระลึกซึ้ง ถึงความดี จักเกิดมี ศรีมงคล พรผลสนอง
...อ่านต่อ
ทุกย่างก้าว คือย่างแก้ว แววบุญใส ทุกดวงใจ คือดวงกล้า ศรัทธาหาญ
...อ่านต่อ
อ้อมอกแม่ อุ่นนัก..รักลูกยิ่ง เป็นรักจริง รักแท้ แน่นักหนา
...อ่านต่อ
เคารพ วินัย อดทน คุณธรรม สามอย่าง ทางสุขใส
...อ่านต่อ
พระ..มงคล เทพมุนี ศรีสาวก มงคล..ยก ชูชาติ พุทธศาสนา เทพ..มนุษย์ เลื่อมใส ไหว้วันทา มุนี..โรจน์ โชติวิชชา ธรรมกาย
...อ่านต่อ
สัมมาอะระหัง..เถิด บุญบังเกิดบารมีใส ดวงธรรมผ่องอำไพ
...อ่านต่อ
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หมั่นอ่านพูด ท่องจำ นำจิตใส
...อ่านต่อ
อัศจรรย์บุญ ยิ่งใหญ่ ไทยเมียนมาร์ อัศจรรย์ชน ศรัทธา มากมหาศาล
...อ่านต่อ
สวดมนต์เจริญภาวนา คือมรรคา..สันติสุข
...อ่านต่อ
อดีตกาล..ผ่านไป ไม่กลับย้อน อนาคต..ไม่แน่นอน พบถึงไหม
...อ่านต่อ
ยี่สิบเจ็ด สิงหาคม..บ่มบุญใส วันธรรมชัย ไร้ทุกข์ โรจน์สุขศานต์
...อ่านต่อ
ทุกข์.. เพราะมีแต่กำเนิด
...อ่านต่อ
ความสะอาด คือนิยาม ความน่ารัก สะอาดนัก ระเบียบเนี้ยบ เฉียบเป๊ะใส
...อ่านต่อ
วันพระ..ต้องเข้าวัด เพื่อปฏิบัติขัดเกลาใจ
...อ่านต่อ
สัตว์โลกแท้ เป็นไป ในกรรมสร้าง ความชั่ว-ดี ที่กระทำย่อมนำทาง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล