บุคคลใดโง่ ย่อมสำคัญความที่ตนเป็นคนโง่
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิตรประกอบด้วยองค์ ๓ ควรคบ คือ
...อ่านต่อ
เทพบุตรทั้งหลายย่อมเคลื่อนจากเทวโลก ด้วยเหตุ ๔ อย่าง คือ
...อ่านต่อ
(ภิกษุ) : ข้าเเต่พระผู้มีพระภาคเจ้า เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลคนเดียวเมื่อเกิดขึ้นในโลก
...อ่านต่อ
พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีความต่างกันอยู่ ๕ อย่างคือ ๑. ต่างกันโดยอายุ
...อ่านต่อ
ราตรีของคนผู้ตื่นอยู่ นาน โยชน์ของคนล้าเเล้ว ไกล
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การถึงอกุศลย่อมไม่มี ตลอดเวลาที่ศรัทธาในกุศลธรรมยังตั้งมั่นอยู่ เเต่เมื่อใด ๑.ศรัทธาเสื่อมหายไป อัสสัทธิยะ (ความไม่เชื่อ) ย่อมกลุ้มรุม เมื่อนั้น
...อ่านต่อ
คาถาของรุกขเทวดาโพธิสัตว์ ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย ความประมาท เป็นทางเเห่งความตาย
...อ่านต่อ
พระนางมาคันทิยาโกรธเเค้นพระพุทธองค์ จึงจ้างชาวเมืองมิจฉาทิฎฐิให้คอยตามด่าว่าพระองค์
...อ่านต่อ
หากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์ อันมีประโยชน์เกื้อกูลเเม้มาก เเต่เป็นผู้ประมาทเเล้ว ไม่ทำตามพระพุทธพจน์นั้นไซร้ เขาย่อมไม่มีเป็นผู้มีส่วนเเห่งสามัญผล*
...อ่านต่อ
ชีวิตนี้น้อยนัก สัตว์ย่อมตายเเม้ภายใน ๑๐๐ ปี ถ้าเเม้สัตว์เป็นอยู่ ๑๐๐ ปี ไซร้
...อ่านต่อ
พระสาฏิมัตติกเถระถูกมารเเกล้ง โดยปลอมตัวเป็นท่าน ไปจับมือหญิงคนหนึ่ง คนในตระกูลที่ท่านไปบิณบาตรเห็น
...อ่านต่อ
สิ่งที่ปิดไว้  ย่อมรั่วได้ สิ่งที่เปิดไว้  ย่อมไม่รั่ว
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย... การงานที่จะพึงทำด้วยกำลังอย่างใดอย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
ท้าวสักกเทวราชปรารถนาจะให้พรเเก่อกิตติดาบสโพธิสัตว์ ท่านท้าวสักกะจอมเทพ  หากท่านจะให้พรเเก่อาตมา
...อ่านต่อ
ท้าวสักกเทวราชปรารถนาจะให้พรเเก่อกิตติดาบสโพธิสัตว์ ท้าวสักกะ  หากท่านจะให้พรเเก่อาตมา
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับชาณุสโสณิพราหมณ์ ธรรมดากษัตริย์ทั้งหลาย  ย่อมประสงค์โภคทรัพย์
...อ่านต่อ
กลิ่นดอกไม้  ฟุ้งไปทวนลมไม่ได้ กลิ่นจันน์หรือกลิ่นกฤษณา
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด พระราชาทั้งหลายก็พลอยประพฤติไม่เป็นธรรม
...อ่านต่อ
ภิกษุทั้งหลาย  หญิงสาวในคืนหรือวันที่เขารับตัวมาอยู่ เป็นสะใภ้  ย่อมมีความละอายกลัวเกรงมาก ทั้งในเเม่ผัว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล