กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ไม่ควรปล่อยโอกาสที่ดี ให้ผ่านไปเปล่า
เนื้อนา​บุญ​สุดประเสริฐ​สว่างไสว ต้นแบบแห่งพุทธ​บุตร​อจินไตย ต้นบุญ​ใหญ่​หลานคุณยาย​อุบาสิกา
world peace?  Let’s imagine that everyone in the world, not just in Thailand, but each individual around the world,
การทำตัวเป็นคนมีน้ำใจ มีความซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา รักความยุติธรรมนั้น คนอื่นเขาอาจมองไปว่าเราโง่ ไม่รู้จักกอบโกย
 คนเราต้องมีเพื่อน จะอยู่คนเดียวไม่ได้ แม้ลูกเองก็มีเพื่อน คำว่า “เพื่อน” นั้นมีความหมายลึกซึ้ง ยิ่งเป็นเพื่อนสนิทถึงขั้นเป็น “เพื่อนเกลอ” หรือ “เพื่อน”
We are not just born to this world for only seeking wealth and prosperity but also, to stop the suffering and the cycle of life
เมื่อมนุษย์เราต้องมีการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อเราตายไปในชาตินี้ก็จะต้องไปเกิดใหม่ในภพภูมิต่างๆ ตามกำลังบุญกำลังบาปที่เราได้สร้างเอาไว้
เข้าพรรษา​วิสุทธิ์​ใสใจสว่าง ใจจรดกลางน้อมถวายเทียนพรรษา
ลูกคงจะเคยเห็นคนบางพวกชอบนั่งจับกลุ่มนินทาชาวบ้าน  ได้นั่งคุยกันเมื่อไรเป็นได้เอาเรื่องของคนโน้นคนนี้มานินทา
เมื่อเราได้จุดเทียนใจไฟนิรันดรอนันตชัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ไปเราก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะ
เหมือนมีกำเเพงกั้น
เพิ่ม บุญลด ไม่ควรพูด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งใดที่ได้เห็น ได้ยินได้ฟัง ได้ประสบด้วยตนเอง และได้รู้แจ้งแล้ว เมื่อพิจารณาแล้วว่า 

ณ ประเทศรวันดา (Rawanda) ศูนย์การเรียนรู้มาโซโร (Masoro Learning Center) เป็นสถานที่ที่ชาวรวันดาหลักพันคนเดินทางไปแสวงหาความรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ
คณะวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในศูนย์ช่วยเหลือตามพระบัญชาของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ ที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทุกภาคส่วนอย่างรุนแรง
การอุบัติขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธองค์ล้วนเป็นสุดยอดความยากในบรรดาความยากทั้งหลาย ซึ่งผู้ที่ได้ฟังพระสัทธรรมเป็นกลุ่มแรกเลยก็คือ พระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ท่าน
วัดพระธรรมกาย และทีมงานศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย มอบชุดกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และอุปกรณ์ต้านภัยโควิด-๑๙ เพื่อช่วยเหลือ
วิกฤต Covid-19 วัดพระธรรมกายขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยคนไทยด้วยกัน โดยการเย็บแมสก์หรือหน้ากากอนามัยถวายพระและแจกจ่ายให้สาธุชนกว่า ๑๕,๐๐๐ ชิ้น

วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา
วัดพระธรรมกายชิคาโก จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด ผ่านทางออนไลน์ 
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์ ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ธุดงคสถานบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้จัดพิธีบรรพชาและอุปสมบทรุ่นเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล เพื่อสั่งสมบุญและรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีบุพเปตพลี 

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ภายหลังจากที่พรหมได้กลายมาเป็นมนุษย์แล้วดำรงชีวิตอยู่บนโลกจนหมดอายุขัย จากนั้นก็เวียนมาเกิดอีก
เรื่องการกำเนิดโลกและมนุษยชาติ เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากการแตกทำลายของโลกคือหลังจากที่โลกถูกทำลายไปแล้ว
หลังจากได้ศึกษาภาพรวมของโลกไปเเล้ว  ต่อไปนี้  จะได้ศึกษาทางภาพรวมของชีวิตว่า 
เมื่อได้ทราบถึงองค์ประกอบของโลกแล้ว จะได้ศึกษาถึงภาพรวมของโลกในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ คือ
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.021251300970713 Mins