กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
"อยู่เพื่อให้ ไปเพื่อสร้าง" ทางสุขสันต์ ใช้ชีวันอย่างคุ้มค่าน่าสรรเสริญ
ปัญญาชนคนดีมีชาติสกุล ยึดถือคุณศีลธรรมลํ้าเหตุผล
อย่า...ประมาทในชีวิตนะมิตรเพื่อน ประมาท..เหมือนตายพรากจากแก่นสาร
ขอบุญฤทธิ์ บารมี ศรีไตรรัตน์ พรพิพัฒน์ พระนิพพาน บันดาลผล
จะวันนี้ วันหน้า หรือวันไหน จะกี่วัย กี่วาร ล่วงผ่านผัน
สาธุ...พระธุดงค์ ผู้ดำรงพุทธศาสนา

ชีวิตดีต้องมีบุญ ชีวิตมีบุญต้องทำเองจะทำแทนกันไม่ได้ จะหยิบยื่นให้กันก็ไม่ได้เพราะเราใช้บุญเก่ากันไปทุกวัน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องสั่งสมบุญใหม่ให้เกิดขึ้นทุกวันเช่นกัน
ณ วันนี้... ไม่มีใครกล้าปฏิเสธว่า “สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” เป็นประเทศที่มีความเจริญทางพระพุทธศาสนาสูงที่สุดประเทศหนึ่งก็ว่าได้
ธรรมยาตรา เป็นพุทธประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ดังนั้นคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมกับ ๒๐ องค์กรภาคีเครือข่ายจึงร่วมกันจัดโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ ๗
หนุ่มคนนี้ คือ Drone Specialist หรือนักถ่ายภาพอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจะขอเรียกสั้น ๆ ว่านักบินโดรน !!! จังหวะการบินของเขาไม่ได้เกิดจากการบังคับของใคร แต่เกิดจากแรงบันดาลใจที่คิดจะเปลี่ยนโลกเลยทีเดียว
ในวันเพ็ญเดือน ๓ หรือ “วันมาฆบูชา” (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ที่จะถึงนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการสั่งสมบุญสำหรับใช้เป็นเสบียงเดินทางในสังสารวัฏอันยาวไกล โดยเฉพาะบุญอันเกิดจากการบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยโคมมาฆประทีป
บุญ “สุวรรณสิริรัศมี” ชื่อนี้ก็คือ ชื่อมงคลของแผ่นแคลดดิงประจุทองคำ (Golden Ion Plating Cladding) ที่จะติดตั้งเพื่อปิดเงาใต้ฐานองค์พระ ซึ่งจะติดตั้งเฉพาะส่วนทรงโดมของพระเจดีย์เท่านั้น

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งจัดสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดโครงการอบรมอาสาสมัคร
พุทธบุตรธรรมยาตรา พร้อมด้วยประชาชนรอบวัดแสงสรรค์ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่า
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายคิลานเภสัช
มีเด็กและเยาวชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1 หมื่นคน ณ วัดพระธรรมกาย
พิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และพิธีทอดผ้าป่าประจำวันพระ

คำถาม : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็กเพราะพี่ทำไม่ดีกับพ่อแม่จนถึงวันนี้ก็ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้
คำถาม : หนูรู้สึกเบื่อโลกทำอย่างไรดีคะ เบื่อทุกอย่างในชีวิตเลยคะ พระอาจารย์ : คุณโยมดูดี ๆ นะบางคนก็รู้สึกเบื่อ
คำถาม : การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต เราจะมีวิธีจับสังเกตได้อย่างไรคะว่าคนไหนนิสัยดี?
คำถาม : คนจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังจะแก้ปัญหาให้ได้หมดหนี้ให้ได้ผลต้องทำอย่างไรดีคะ

ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น
การออกกำลังกายที่ดีที่สุด คือ การเดินกับการวิ่ง วันละประมาณครึ่งชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร