กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
เราฝึกดูไปถึงจุดที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งให้เกิดขึ้นจากธรรมจักขุ จากญาณทัสสนะจริง ๆ ถ้ามีความคิดปรุงแต่ง ให้ทิ้งไปเลย อย่าเสียดายความคิดปรุงแต่ง
หลวงพ่อธุดงค์ตั้งแต่ยังเด็ก เขาเอาไว้ที่โน่น ๒ เดือน ที่นั่น ๓ เดือน ออกธุดงค์ตั้งแต่ยังเด็ก ๗ ขวบก็อยู่โรงเรียนตะละภัฏแล้ว ตอนกลางคืนมีนักเรียนอยู่คนเดียว
หลวงพ่อเคยถามคุณยายว่า “เบื่อไหม อยู่แค่ไม่กี่ที่ในวัดปากน้ำ อึดอัดไหม” ท่านตอบว่า “ไม่เลย ยายมีความสุข ค้นวิชชาตลอด
ใครหลับแล้วยังฝันบ้าง มีไหม ต้องนอนหลับไปในกายที่ไม่ฝัน คือ ต้องนอนในกายที่ไม่ฝัน เลยกายฝันไปอีกหน่อย องค์พระท่านไม่ฝัน หลับในพระ แม้ฝันจะวนเวียนในกุศลกรรมก็ตาม
สมัยที่คุณยายทำวิชชากับพระเดชพระคุณหลวงปู่ คุณยายจะเดินทางแค่โรงงานทำวิชชาไปหอฉัน และศาลาหลวงปู่ที่รับแขก จนกระทั่งพระเดชพระคุณหลวงปู่มรณภาพ
โดยธรรมชาติ หลวงพ่อชอบอยู่นิ่ง ๆ ที่ DMC ยังไม่ใช่ตัวจริง แต่ต้องทำ ต้องสานงาน ขยายงานให้เรียนรู้วิชชาธรรมกายไปได้ระดับหนึ่ง ดูอัธยาศัย
ในระยะเริ่มประกาศพระศาสนานั้น ส่วนใหญ่พระบรมศาสดาประทับประจำอยู่ ในแคว้นมคธ เนื่องจากมีเวฬุวันเป็นที่ประทับ จะเสด็จไปยังแคว้นใดก็ตาม
ถ้าลูกรักที่จะศึกษาวิชชาธรรมกาย ต้องทำอย่างคุณยาย แล้วก็จะเป็นอย่างคุณยาย
คุณยายท่านมุ่งมาศึกษาวิชชาธรรมกาย ท่านก็โดนกระแทกแต่ก็ไม่กระเทือน มุ่งศึกษากับพระเดชพระคุณหลวงปู่อย่างเดียว
เราเห็นจนเรามั่นใจว่าเราเห็นจริงๆ คนที่เคยเห็นเคยทำได้แต่ประมาท พอใครมาถามจึงบอกว่าไม่มีไปทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ ต้องไม่เป็นแบบนี้นะลูกนะ มันบาป
ต้องให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องหรือกลางองค์พระ
เวลาของเราเหลือจำกัดแล้วนะ ช่วงเวลามนุษย์ขัยลง อายุขัยบนโลกมันสั้น อย่างสมาชิกเขตในหลายคน ก็เดินทางกลับดุสิตบุรีก่อนล่วงหน้า

วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดงานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งประกอบพิธีหล่อพระบรมพุทธเจ้า
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนไทย
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
พระครูสมุห์จรินทร์ รตนวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดในภูมิภาค Mekong Delta 13
วัดพุทธเคปทาวน์ ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้  ได้จัดปฏิบัติธรรมให้แก่ชาวท้องถิ่น
โรงเรียน New Haw Junior School ได้เดินทางมาเรียนรู้สมาธิและความรู้ในพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายลอนดอน

ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.099462715784709 Mins