กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ คือ ๑. แจ่มใส ๒. ชัดเจน
ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือราวเดือนพฤษภาคม แต่หากตรงกับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน วันวิสาขบูชาจะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 7 หรือราวเดือนมิถุนายน
พระโคดมแนะนำสั่งสอนสาวกทั้งหลายอย่างไร และคำสั่งสอนของพระโคดม เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายมีส่วนอย่างไร
ราววัดพระธรรมกายกับการเชื่อมต่อที่มีความหมายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใดมุ่งจะทำงานที่ควรทำก่อน ไพล่ไปทำในภายหลัง
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นี้เเล บุคคลเปรียบด้วยวลาหก (เมฆฝน) ๔ จำพวก
ผลมาจาก FC ธรรมะริมทางฯ เข้า Zoom ไม่ทัน หรือฟังครึ่งๆกลางๆ จับใจความไม่หมด ก็เอาใจ FC หน่อยนะ
ฟ้ากับดินไกลกัน ฝั่งสมุทรก็ว่าไกลกัน
เเล้วไปดูหมิ่นคนอื่น
ตอนที่เขาตายไปเเล้ว
พะพุทธเจ้าทุกพระองค์ มีอนันตรายิกธรรม ๔ คือ ๑. ใครๆ ไม่อาจทำอันตรายเเก่ปัจจัย ๔ ที่มีเฉพาะพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้
สุธาโภชน์มีรสตั้งร้อย ที่เราบริโภคในวันนี้ ก็ไม่เหมือนอมตธรรมที่เราได้บริโภค

ปัจจุบันวัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีพระภิกษุมากที่สุด เพราะแต่ละปีมีผู้บวชในโครงการบวชระยะสั้นมากมาย และสุดท้ายก็มีพระจำนวน ไม่น้อยที่ตัดสินใจบวชต่อไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีกำหนดจึงทำให้จำนวนพระในวัดพระธรรมกายมีมากเป็นพัน ๆ รูป
คนเราประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนแรก คือส่วนที่เราเรียกว่า ร่างกาย หรือ กาย ในภาษาบาลี อีกส่วนหนึ่ง คือส่วนที่เราเรียกกันว่า ใจ กายที่เราจับต้องได้นี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งอย่างง่าย ๆ เพื่อสื่อสารกันให้พอรู้เรื่องว่า กายนั้นประกอบด้วยธาตุหยาบ ๔ ชนิดด้วยกัน
เป็นระยะเวลา ๑๗ ปีแล้ว ที่ ๔ จังหวัดภาคใต้บนด้ามขวานทองมีการจัดกิจกรรมงานบุญเป็นประจำทุกเดือน เพราะน้ำที่เหมาะสำหรับเวลาและสถานการณ์เช่นนี้ เห็นจะมีเพียงน้ำทิพย์ชโลมใจที่เรียกว่า “บุญ” เท่านั้น ที่อาจสามารถดับไฟอันเกิดจากกิเลสในใจของมนุษย์ได้
พิธีประกอบสิริปทุมทิพย์จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงานบุญวันอาทิตย์ต้นเดือน ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญเป็นตัวแทนหมู่คณะอัญเชิญดอกบัวสีทองจำนวน ๘๑ ดอก
เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง มอบหมายให้พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
การหลับอย่างถูกหลักวิชชา ก็ต้องหลับในอู่ทะเลบุญ ซึ่งการหลับอย่างนี้ต้องเอาใจแตะไว้ที่กลางท้องหรือศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ หลับอยู่ในกลางองค์พระ กลางดวงใส ๆ การหลับแบบนี้เทวดาเขาจะชื่นชมอนุโมทนา สิริมงคลก็จะเกิดขึ้นกับเรา

วัดพระธรรมกาย และคณะศิษย์ยานุศิษย์ มอบถุงยังชีพกว่า 10 ล้านตัน เวชภัณฑ์กว่า 10 ล้านบาท ต้านภัยโควิด
คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวง ร่วมกับมูลนิธิธรรมกาย มอบอาหารปรุงสุกใหม่ 5,600 กล่อง ณ โรงพยาบาลสนาม
เจ้าอาวาสวัดอินทาราม จ.สมุทรสงคราม นำพระลูกวัดช่วยกันแพ็กของกินใส่ถุงยังชีพฝากไปรษณีย์ EMS ส่งไปยังประชาชน
พระธรรมรัตนาภรณ์ มอบชุดที่นอน หมอนและผ้าห่ม จำนวน 50 ชุด แก่ โรงพยาบาลสนาม ม.เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 คณะสงฆ์ปทุมธานี มอบชุดที่นอน หมอนและผ้าห่ม จำนวน 50 ชุด
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2564 คณะสงฆ์ปทุมธานี มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 6,300 ถ้วย แอลกอฮอล์ 1,500 ขวดนม 1,000 กล่อง ขนม 20 ลัง กาแฟ-โอวัลติน 15 ถุง

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

แบ่งตามลักษณะของการให้ มี ๔ อย่าง คือ
การทำทานหรือการให้ จะให้ผลดีเต็มที่เมื่อผู้ให้สามารถเอาชนะใจตนเอง ขจัดความตระหนี่ออกไปจากใจได้
ภายหลังจากที่สุเมธดาบสได้รับคำพยากรณ์จากพระทีปังกรพุทธเจ้าว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าอีก ๔ อสงไขยแสนมหากัป
บารมี หรือ พุทธการกธรรม ธรรมอันยังสัตว์ให้ถึงฝั่งแห่งพระโพธิญาณนี้ ยังแบ่งตามลำดับความยากง่ายของการบำเพ็ญได้เป็น ๓ ชั้น คือ
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.019346181551615 Mins