กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
1
โอวาทพระเดชพระคุณพระสุธรรมยานเถร (หลวงพ่อธัมมชโย) ในโอกาสที่ยุวกัลยาณมิตรบรรพชาสามเณร เพื่อศึกษาวิชชาธรรมกาย
โอวาทประจำวัน 4-8 เมษายน 2557
โอวาทประจำวัน 1-2 เมษายน 2557
หนทางเบื้องต้นที่จะเข้าถึงธรรมกายนั้นเรียกว่า ปฐมมรรค อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ ปฐมมรรคนี้เป็นหนทางเบื้องต้นที่จะเข้าถึงธรรมกาย ถ้าหากว่าไม่ได้เบื้องต้นนี้ก็เข้าถึงธรรมกายไม่ถูก เพราะหนทางที่จะเข้าถึงธรรมกายนั้นมีอยู่ทางเดียวจึงเรียกว่า "เอกายนมรรค" หนทางเอกสายเดียว เป็นทางไปสู่อายตนนิพพาน
หลักปฏิบัติทั้ง 3 ประการ ที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นแนวทางอย่างกว้าง ๆ จำเป็นต้องมีบทฝึกปฏิบัติ เป็นแบบฝึกหัดกำกับไว้เหมือนหมอเหมือนพยาบาลที่รู้วิธีรักษาโรค แต่ถ้ายังไม่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ถึงเวลาจริง ๆ อาจทำไม่ได้ แม้ทำได้แล้วแต่ยังไม่ชำนาญก็ไม่รู้เท่าทันรักษาโรคไม่หายขาด
คนข้างนอก ใจเขาสับสน พอใจเขามาหยุดได้ ก็มีความสุข
คนบางคนมีความเชื่ออย่างผิด ๆ ไม่รู้จักรักษาศีลจึงทำให้ ชีวิตต้องอับเฉาไป
โอวาทประจำวัน 29-31 มีนาคม 2557
พอวางใจถูกที่ตั้งของใจที่กลางกายฐานที่ ๗ พอถูกที่เท่านั้น ดวงสว่างเกิดขึ้นเลย พอเรานิ่ง จุดสว่างค่อย ๆ ขยาย โตขึ้น กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ สุขใสแจ่มดวงนี้มาพร้อมกับความสุข เบิกบาน มาพร้อมกับความรู้แจ้ง ดวงปัญญา มหากรุณาด้วยคือมีความคิดอยากจะให้ทุก ๆ คนในโลกได้เข้าถึง ณ จุดนี้ที่เรากำลังเป็นอยู่ มีมหากรุณาน่ะ เกิดขึ้นมาในใจเองเป็นอัตโนมัติทีเดียว แล้วก็จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสัมมาทิฏฐิว่ามันเป็นอย่างไร คิดชอบ พูดชอบ ทำชอบเป็นต้นหรือมีความเห็นชอบเกิดขึ้นเลย ทางนี้แหละจะไปสู่อายตนะนิพพาน
ที่เรามาเรียนพยาบาลกันนี้ ไม่ว่าจะเรียนเพราะรักอาชีพ นี้หรือมาเรียนเพราะเหตุใดก็ตาม หลวงพ่อขอฝากข้อคิดไว้ว่า เนื่อง จากทุกคนจะต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ เพื่อให้ได้เงินมาใช้จ่าย ในเรื่องปัจจัยสี่คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษา โรค ซึ่งเป็นของจำเป็นในชีวิต แต่เราจะคิดว่าเราทำงานเพียงเพื่อ ให้ได้เงินมาเท่านั้นหรือ ไม่ใช่นะ เราต้องมีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งกว่า นั้นคือ ในการทำงานเราควรตั้งจุดมุ่งหมายว่า จะสร้างบุญติดตัว ไปด้วย
เมื่อได้ศึกษาวิชาการสาขาใด ๆ มาแล้ว ถ้าจะให้สามารถ นำวิชาเหล่านั้นไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีหลักในใจ ข้อแรก คือ “ความอดทน”

วัดพระธรรมกายออเรกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีถวายคิลานเภสัช
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด
วัดพระธรรมกายสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิด
วัดพระธรรมกายบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระ และมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม
วัดพระธรรมกาย มอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่อง พร้อมด้วยอาหารว่าง และเครื่องดื่มให้กับชมรมอาสามาสร้างสุข
วัดพระธรรมกาย ได้จัดพิธีถวายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลาน "น้อมบูชาธรรม 80 ปี หลวงพ่อธัมมชโย"

ธรรมกายที่เกิดด้วยอำนาจบุญที่เราสร้างมาดีแล้ว ด้วยตัวของเราเอง ด้วยความเพียรไม่ย่อหย่อน
คราวนี้ก็มาเจอปัญหาว่า เอ๊ะ!...ตั้งแต่ไฟบรรลัยกัลป์ล้างโลกเรื่อยมาจนกระทั่งมีอาการขึ้นๆ ลงๆ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไป บอกว่า อายุมนุษย์จะลดลงๆ จนถึงจุดหนึ่ง
พระภิกษุรูปหนึ่ง บังเกิดความพอใจสตรีนางหนึ่ง จิตใจจึงร้อนรุ่มกระวนกระวายเหมือนถูกไฟแผดเผา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.030954202016195 Mins