กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
หลักการของคนดี คือ จะเห็นประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าส่วนตน ถ้าถือหลักอย่างนี้จะไปถึงไหนก็จะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดา
การที่ธรรมชาติแปรปรวน คล้ายกับว่าธรรมชาติกำลังลงโทษมนุษย์ แต่จริง ๆ แล้วการที่โลกเกิดภาวะแปรปรวนนี้ขึ้นเป็นการปรับสมดุลทางธรรมชาติ
การดำเนินชีวิตของเราจะถูกต้อง เเม้ไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทาง
พระพุทธศาสนาเป็นเรื่องมองตนเองให้ชัด ควบคุมตนให้ได้ และพึ่งตนเองให้ได้
ไม่ต้องไปตั้งใจมากนะลูกนะ นิ่ง ๆ สบาย ๆ อย่าตั้งใจมาก ทำสบาย ๆ หยุดนิ่งเข้าไป นิ่งในนิ่ง เข้าไปในกลางดวง กลางองค์พระ ให้ชัด ใส สว่าง มีความสุข ความบริสุทธิ์ตามสูตร ให้เป็นไปเองและเข้าไปเอง
เครื่องเหนี่ยวรั้งจะเป็นชั้น ๆ เราก็ต้องปล่อยเป็นชั้น ๆ แล้วเราก็จะเป็นไทแก่ตัวเอง ไม่ติดอะไรเลย
ให้เรานิ่งในนิ่ง โดยไม่ต้องรีบ ให้นิ่งในนิ่งเข้าไป ให้มีความสุข ความบริสุทธิ์ในทุกขั้นตอน เราจะผ่านดวงผ่านองค์พระ เอาให้ได้ตามสูตร ชัด ใส สว่าง มีความสุข ความบริสุทธิ์ทุกขั้นตอน ไปสู่จุดที่ดีที่สุดของเราที่เคยทำได้ นิ่ง ๆ เข้าไปเรื่อยๆ
การเรียนวิชชาธรรมกายต้องเรียนด้วยพระธรรมกาย ต้องเข้าถึงธรรมกายเท่านั้น กายพรหม กายอรูปพรหม กายอื่นไม่ได้
การร้องเพลงถือเป็นการแสดงออกทางอารมณ์อย่างหนึ่งของมนุษย์ รวมทั้งเป็นศิลปะที่ช่วยให้เกิดความสุนทรี เป็นความบันเทิงที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายทางด้านจิตใจ
คำว่า กุศโลบาย มาจากคำว่า กุศล บวกกับคำว่า อุบาย คำว่า กุศล แปลว่า ฉลาดก็ได้ แปลว่า ดีงามก็ได้ แปลว่า บุญก็ได้ ใช้แทนกันได้
ให้นิ่งเข้าไปในไส้กลางของกลาง ติดในกลางพระเดชพระคุณหลวงปู่ นิ่ง เบา สบายอย่างมีความสุข ความบริสุทธิ์ นิ่งกำลังจะดีขึ้นแล้ว
ซึ่งเป็นทางมาเเห่งบุญ ที่เราจะต้องทำไป

ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ร่วมทอดกฐินสมทบวัดกัลยาณมิตรต่างประเทศ ณ วัดพระไตรปิฎก  เมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา 
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมออกบูธ เพื่อแนะนำกิจกรรมนั่งสมาธิ
วัดพระธรรมกายปาล์มบีช ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายยารักษาโรค
วัดพระธรรมกายแคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
วัดภาวนาซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดงานบุญพิธีถวายกองทุนคิลานเภสัช และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน 
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น

นับตั้งแต่วันตรัสรู้เป็นต้นมา พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกประกาศพระศาสนา
ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุรูปหนึ่งมีนิสัยดื้อรั้นว่ายากสอนยาก จนกระทั่งเพื่อนพระภิกษุต่าง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ เสด็จจาริกไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในแคว้นโกศล
ชายผู้หนึ่งได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงขออนุญาตภรรยาบวชในพระพุทธศาสนา

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.13228234847387 Mins