กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
 ในยุคที่จักรวาลของเราดำรงอยู่ขณะนี้ มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้และตั้งพระศาสนาผ่านมาแล้ว ๓ พระองค์ ปัจจุบันอยู่ในระยะพุทธกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๔ ทรงพระนามว่า
อย่าประมาทในชีวิต ให้เร่งสร้างบุญสร้างกุศลให้เต็มที่ เราทุกคนเป็นผู้โชคดี ที่เรารู้ว่าชีวิตเกิดมาสร้างบารมี เมื่อโอกาสใน
 เราต้องทบทวนตัวเอง สอนตัวเอง ไม่มีใครสอนตัวเราได้ดี เท่ากับตัวเราสอนตัวของเราเอง ให้ตั้งใจฝึกจิตของเราให้บริสุทธิ์
เป็นสิ่งสำคัญ
ให้ลูก ๆ ทุกคนในองค์กรระวังรักษาตัวเองให้ดี อย่าให้เป็นอะไรไปโดยความประมาท หรือมีเหตุที่ต้องให้หลุดไปจากการสร้างบารมีให้เรารักษาตัวเองให้รอดพ้นจากภัยต่าง ๆ
ผลจาก : ชาติก่อนจิตพยาบาทคาดเเค้นใครเขาไว้
ต้องเป็นพระตั้งแต่ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก อวัยวะภายใน เพราะญาติโยมต้องล้างเท้า ต้องเป็นพระหมดเลย แม้อยู่ตามลำพัง
ดูด้วยใจที่เป็นกลาง ๆ เหมือนดูก้อนหิน ๑ ก้อน ต้นไม้ ๑ ต้น คน ๑ คน ให้ดูซ้ำ ๆ ย้ำ ๆ ต้องให้หลุดกรอบจากความคิด หรือติดสัญญาทุกอย่างที่เคยอ่าน
เพราะปริมาณน้อย ๆ เราจะสู้ไอ้ดำไม่ได้ ต้องมีเยอะ ทหารต้องมีเยอะ ๆ และมีความละเอียด (พระลูกชาย: คุณยายท่านรักษาธรรมะ รักษาวิชชาได้อย่างไรครับ
ทำให้เป็นกิจวัตร เหมือนเราตื่นมาเเล้ว
เรื่องธรรมะ หรือเรื่องทางโลกก็ตามที อะไรที่เป็นของดีๆ มันต้องมีต้นแบบ
มีความสุข น่าจะนิ่งแน่น ถ้ามีความสุข จะไม่อยู่ที่เดิม เราไปติดความสุข หรือความสุขมาติดเรา ต้องทำให้ตัวเรามีเสน่ห์ กระทั่งความสุขมาติดเรา

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีสวดธรรมนิยามบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี
สามเณรในโครงการบรรพชาสามเณร 500 รูป ประเทศบังกลาเทศ ได้ออกเดินบิณฑบาตโปรดญาติโยมในหมู่บ้าน
นักเรียนในประเทศอินโดนีเซีย ได้เข้าร่วมสอบในโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า IMEC
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ออนไลน์
วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

ในสมัยพุทธกาล เมื่อพระบรมศาสดาประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร ได้ทรงทราบว่ามี
.....ครั้งหนึ่ง เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร ทรงทราบว่าพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นคนว่านอนสอนยาก จึงตรัสเรียกพระภิกษุรูปนั้นมาซักถาม ครั้งภิกษุรูปนั้นยอมรับแล้ว พระบรมศาสดาจึงทรงตำหนิแล้วทรงระลึกชาติแต่หนหลังด้วยบุพพเพนิวาสานุสติญาณ ทรงนำ เภริวาทชาดก มาตรัสเล่าดังนี้
ครึ่งหนึ่งในสมัยพุทธกาล เจ้าของสวยผลไม้ซึ่งมีฐานะดีคนหนึ่ง ได้กราบทูลอาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในสมัยพุทธกาล ขณะเมื่อพระบรมศาสดาประทับ ณ เชตวันมหาวิหาร ทรงทราบว่า ในเวลานั้นมีภิกษุรูปหนึ่ง

เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.035396985212962 Mins