กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
"ลูกติดเกมส์ เกเร เถียงพ่อแม่..แก้ได้" จากเด็กดื้อ สู่เด็กดี ปิดเทอมนี้มาบวชสามเณรภาคฤดูร้อนกันเถอะ
  อันความผิดหวังนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการทำงาน  เมื่อมีความหวัง ก็มีสิ่งที่จะตามมาสองอย่างคือ สมหวัง กับ ผิดหวัง เมื่อเราหวังอะไร ถ้าไม่ได้สมหวังก็ต้องผิดหวังแน่นอน
 ในปลายสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับ ณ สวนอัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์ ในเขตกรุงราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธ ครั้งนั้นพระเจ้าอชาตศัตรู พระเจ้าแผ่นดินแคว้นมคธ ได้เสด็จไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลถามปัญหา
 Before we can encourage other people, we should be able to encourage ourselves first. The only way to empower the mind is to rely on the absolute power of the Triple Gem.
ชื่อว่าน้ำในเกวียน มีใบไม้เน่า มีสีดำ อยู่ที่เชิงเขา เมื่อมองดู ย่อมปรากฏเหมือนน้ำลึกร้อยวา
เเม้จะเป็นม้า เป็นโคน หรือเป็นเรือ ก็สู้เบี้ยที่อยู่บนกระดานไม่ได้
ต้องรักษากันทั้งวันเลย อารมณ์ดี  อารมณ์สบาย
   เมื่อเราทราบแล้วว่า พระสงฆ์คือใครและมีความสำคัญต่อความเสื่อมและความเจริญของพระพุทธศาสนาอย่างไร
if our minds are in disarray, we will not be ready for any tasks.
ปู่ย่าไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ปกปิดประวัติการเดินทางสุดท้ายติดเชื้อไวรัสโควิด-19 :
“ฉันสมควรยกเลิกทริปเที่ยวหรือเปล่า” “มันยังปลอดภัยอยู่ไหม ถ้าจะเดินทาง” “ไฟลต์ยกเลิกเต็มเลย สมควรทิ้งตั๋วเลยหรือว่าเลื่อนดี”
ยอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019) ทั่วโลกเพิ่มสูงกว่า 2,700 ราย ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงเกิน 80,000 รายแล้ว ภาพรวมสถานการณ์การระบาดล่าสุดเป็นอย่างไร ดูได้จากภาพ

พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้เดินทางไปสอนสมาธิให้แก่เยาวชนชาวแอฟริกันจำนวน ๔๐ คน ซึ่งมาจาก ๑๔ ประเทศ ที่ตั้งอยู่ในในทวีปแอฟริกาตอนเหนือ ตอนกลาง และตะวันตก
นานกว่า ๕๐ ปีแล้ว...  นับตั้งแต่วันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๑๓ จนถึงปัจจุบัน  หลวงพ่อท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างวัดสร้างบารมีมาโดยตลอด ท่านลุยสร้างบารมีทั้ง ๆ ที่ขาดแคลนความพร้อมแทบทุกด้าน
เส้นทางพระผู้ปราบมารนี้มีความเกี่ยวเนื่องอย่างแนบแน่นกับอัตชีวประวัติและการสร้างบารมีของ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ซึ่งตลอดเส้นทางธรรมยาตราล้วนอบอวลไปด้วยบรรยากาศกลิ่นอายของดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น
ดั่งแสงทอง ส่องฟ้า คราวันใหม่ สร้างความใส ให้ชีวี มีสุขศานต์ เปลี่ยนศักราช สู่สุขชื่น ยั่งยืนนาน ด้วยธุดงค์ณ สถาน อันงามตา
"..เป็นอย่างที่หลวงพ่อธัมมชโยท่านสอนเอาไว้จริง ๆ ว่ามนุษย์ทุกคนมีองค์พระอยู่ภายในตัว" ผมเองขอเป็นพยานบุคคลคนหนึ่งที่จะยืนยันอย่างหนักแน่นเลยว่า เราทุกคนมีองค์พระอยู่ภายในตัว
สำหรับรูปแบบกิจกรรมในปีนี้ สนองตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานไว้ว่า “ความรู้​และคุณ​ธรรม​เป็นรากฐานสำคัญของความดีความเจริญ​ทุกอย่าง...” คณะกรรมการจัดงานจึงสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบสนุก น่าสนใจ ได้ธรรมะ

วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
พุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีตักบาตรพระ จำนวนกว่า 100 รูป
วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรับอเมริกา ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีสวดธรรมนิยาม
 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง จังหวัดอุทัยธานี ได้จัดปฏิบัติธรรม สั่งสมบุญประจำเดือนกุมภาพันธ์
ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง จัดพิธีตักบาตรพระ กว่า 1,380 รูป ทำบุญเมืองฝางครบรอบ 1,379 ปี

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ได้กล่าวแล้วว่าพระไตรปิฎกนั้น แบ่งออกเป็นวินัยปิฎก สุตตันตปิฎก และอภิธัมมปิฎก โดยลำดับ พระโบราณจารย์ฝ่ายไทยได้ใช้วิธีย่อหัวข้อสำคัญในแต่ละปิฎก เพื่อจำง่ายเป็นอักษรย่อ
ได้กล่าวไว้แล้วว่า ควรจะได้กล่าวเป็นพิเศษถึงการชำระการเขียนการพิมพ์พระไตรปิฏก ในประเทศไทยให้ค่อนข้างละเอียดสักเล็กน้อย
   ได้กล่าวไว้แล้วในสมัยที่ยังมิได้มีการจารึกพระไตรปิฎกลงในใบลานนั้นใช้วิธีท่องจำ และการท่องจำก็แบ่งหน้าที่กัน ตามแต่ใครจะสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญในส่วนไหนตอนไหนของ พระไตรปิฎก
การนับสังคายนาของลังกา ลังกาซึ่งนับถือพระพุทธศาสนา ฝ่ายเถรวาทเช่นเดียวกับไทย คงรับรองการสังคายนาทั้ง ๓ ครั้งแรกในอินเดีย แต่ไม่รับรองสังคายนาครั้งที่ ๔ ซึ่ง
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.04878769715627 Mins