กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
สามเณรราหุล เป็นโอรส (ลูกชาย) ของพระนางยโสธรากับเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกบวชเมื่อ อายุ 7 ขวบ
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกการถือธรรมเป็นใหญ่ในการดำเนินขีวิต ผ่านการปฏิบัติวัจจกุฎีวัตรให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย
หน้ายิ้ม สร้างเสน่ห์ หน้ายักษ์  สร้างเสนียด
เราสวดมนต์ มนต์สวดเรา เข้าถึงสุข บรรเทาทุกข์ บำบัดโศก วิโยคสูญ
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกการถือธรรมเป็นใหญ่ในการดำเนินชีวิต ผ่านการปฏิบัติวัจจกุฎีวัตรให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย
กุมารกัสสปะ เป็นชื่อที่พระเจ้าปเสนทิโกศลที่ทรงรับอุปการะเลี้ยงดูต้้งให้เพราะมารดาของท่านได้มีศรัทธาออกบวชหลังจากเเต่งงานเเล้ว  เเละไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์(ท้อง)

วันนี้..เราจะไปกันที่ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เมืองคอร์ก (St. Peter's Cork) ในประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็นโบสถ์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๒
หลวงพี่ต้องขอกล่าวว่า คุณธรรมของคุณครูไม่เล็กมีมากมาย หากให้พูดเพียงไม่กี่นาทีนั้นยากมาก แต่คุณธรรมที่โดดเด่นที่หลวงพี่ได้สัมผัสจากคุณครูไม่เล็กก็คือ ความอดทน
“บุญ” นี้แหละคืออุปกรณ์ชั้นเลิศ เป็นดั่งแก้วมณีโชติรสที่จะบันดาลสรรพสิ่งที่เราปรารถนาให้สำเร็จได้ และการตามตรึกระลึกนึกถึงบุญให้เป็นปกตินิสัย คือ สิ่งที่เราทั้งหลายพึงกระทำ
การทำบุญกับคณะสงฆ์ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ในยามคับขันนี้ บุญแรง ไม่ใช่เรื่องธรรมดา จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ ไม่ว่าผู้ทำบุญจะไปเกิดที่ใด ก็จะมีคนช่วยเหลือ สนับสนุน ศัตรูหมู่ภัยพาลต่าง ๆ จะทำอะไรไม่ได้
ปัจจุบันนี้ มีศูนย์สมาธิเกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้สมาธิของรัฐที่ไม่ไกลจากเมืองเคมบริดจ์นี้มี วัดพระธรรมกายบอสตัน โดยการนำของพระครูภาวนาวิเทศ (วิรัตน์ มณิกนฺโต) เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน
วันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพิธีเปิดอาคารเรียนพระปริยัติ พระครูบาไชยบูลย์ ธมฺมชโย และพิธีถวายไทยธรรมร่วมบุญกองทุนการศึกษา ณ วัดชเวปีตาปริยัติซาเต็งไต เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

วัดพระธรรมกายฮ่องกง ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระ และพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิ
คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูโรส ได้มาศึกษาพระพุทธศาสนา ณ วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง ร่วมกับ โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย จัดอบรมค่ายศีลธรรมและพัฒนานิสัยรักษ์ศีล 5
วัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศบุญแด่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 
วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษสำหรับชาวท้องถิ่น
วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีพิธีบูชาข้าวพระ เพื่อสืบสานอริยะประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

คำถาม : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็กเพราะพี่ทำไม่ดีกับพ่อแม่จนถึงวันนี้ก็ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้
คำถาม : หนูรู้สึกเบื่อโลกทำอย่างไรดีคะ เบื่อทุกอย่างในชีวิตเลยคะ พระอาจารย์ : คุณโยมดูดี ๆ นะบางคนก็รู้สึกเบื่อ
คำถาม : การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต เราจะมีวิธีจับสังเกตได้อย่างไรคะว่าคนไหนนิสัยดี?
คำถาม : คนจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังจะแก้ปัญหาให้ได้หมดหนี้ให้ได้ผลต้องทำอย่างไรดีคะ

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

 หลังจากเกิดการทะเลาะวิวาทขึ้นในหมู่มนุษย์ มนุษย์จึงปรึกษากันให้มีการเลือกตั้งผู้ปกครองขึ้นเป็นกษัตริย์ เพื่อทำหน้าที่ว่ากล่าว ติเตียนและลงโทษผู้กระทำผิด
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเห็นความเสื่อมที่เกิดขึ้นโดยลำดับ จึงขอนำลำดับเหตุการณ์ของความเสื่อมที่เกิดขึ้น
โลกเสื่อมตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันก่อนที่จะกล่าวถึงความเสื่อมของจักรวาลต่อไป จึงขออธิบายในที่นี้ว่าความเสื่อมของจักรวาลในที่นี้หมายถึง การที่สรรพสิ่งทั้งหลายทุก
 สาเหตุที่มนุษย์เริ่มกินเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีสัตว์นรกที่พ้นกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์ แต่ยังมีวิบากติดตัวเป็นวิบากที่เป็นประเภทโทสะจริต
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร