“ได้หมดถ้าสดชื่น” ทั้งวันคืนทั้งตื่นหลับ
...อ่านต่อ
“วันคุ้มครองโลก” ยี่สิสอง เมษายน มงคลฤกษ์
...อ่านต่อ
คุณทำบุญ คุณต้อง ครองรักษา ใจศรัทธา สถิตบุญ คุณใฝ่ฝัน
...อ่านต่อ
“ตราบชีวิตยังหายใจ” ชีวิตเรา เราต้องใฝ่ ใคร่เรียนรู้
...อ่านต่อ
“สร้างบารมี” สร้างบุญสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ฤดูกาล ผ่านเปลี่ยน เวียนหมุนไป บอกบ่งนัย ธรรมชาติ วิลาศหมาย
...อ่านต่อ
บรรพบุรุษ ชาติไทย ใจรักศาสน์ ภักดีชาติ สถิตมั่น อนันต์สมัย
...อ่านต่อ
ทำดีเถิด ประเสริฐนัก ผู้รักตน ดีส่งผล ความสุข สำเร็จหมาย
...อ่านต่อ
คนบุญ ทำบุญ ปลื้มบุญ อิ่มอุ่น กายใจ ใสสวย
...อ่านต่อ
รอยยิ้ม รอยแย้ม แต้มหน้า เปี่ยมรัก เมตตา อุราฉาย
...อ่านต่อ
ภาพบุญหนุนชีวิต ให้ปลื้มจิตบุญบารมี
...อ่านต่อ
การต่อสู้ ของเรา เหล่าชาวพุทธ งามพิสุทธิ์ “สงบ สันติ อหิงสา”
...อ่านต่อ
ชาวพุทธสุดสู้นัก หัวใจรักภักดีศาสน์
...อ่านต่อ
ชาวไทย...ที่รัก ไทยประจักษ์ ผ่องผุด พุทธศาสนา
...อ่านต่อ
“วันนี้...วันพระ”  พึงลดละ เลิกทำ กรรมชั่วหมอง
...อ่านต่อ
บรรพบุรุษ ชาวไทย ในบรรพกาล ได้สืบสาน ชนชาติ พุทธศาสนา
...อ่านต่อ
เกิดเป็นมนุษย์ได้ ด้วยอาศัยบุญดีเลิศ
...อ่านต่อ
สุขสันต์...วันแห่งรัก รักยิ่งนัก...รักตัวตน
...อ่านต่อ
“ตรุษจีน...ตรึกใจ” หามรุ่ง หามค่ำ ทำงาน
...อ่านต่อ
น้อยใจ...ใจน้อยหด บารมีลดบุญถดถอย
...อ่านต่อ
ไม่ช่วยเหลือ เอื้อปัน มันไม่ผิด แต่น้ำมิตร และน้ำใจ มันไร้สูญ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล