สัมมาอะระหัง บริกรรมตั้งฐานที่เจ็ด
...อ่านต่อ
อรุณบุญ..อุ่นวันพระ ทำบุญนะ..ยอดคนดี
...อ่านต่อ
ปลื้มใจในบุญเถิด บุญประเสริฐประสิทธิ์ผล
...อ่านต่อ
จงอยู่กับ ขณะวัน..ปัจจุบันนี้ สร้างคุณงาม ความดี ที่สุขสันต์
...อ่านต่อ
ความสุข..สำเร็จชัย เกิดมีได้..ด้วยใจงาม
...อ่านต่อ
เรื่องของเขา เขาว่า อย่าไปสน เป็นเรื่องหม่น ทุกข์ใจ ไร้สุขศรี
...อ่านต่อ
ต้องอด..ต้องทนสู้ เพื่อเรียนรู้สัจจธรรม
...อ่านต่อ
การสร้างวัด สร้างบุญ หนุนศาสนา ด้วยความรัก ศรัทธา ปัญญาไสว
...อ่านต่อ
สาธุ..บุญปลื้มสว่าง บุญนำทางสู่สุขสันต์
...อ่านต่อ
เบื้องหลังหรือเบื้องหน้า หากศรัทธาเต็มดวงใจ
...อ่านต่อ
สรรพวัย กาลคืนวัน ผันผ่านล่วง สรรพสิ่ง ปวงก้าวรุด สู่จุดสลาย
...อ่านต่อ
นาม“พุทโธ” มีนัย ใสประเสริฐ “ผู้รู้”เกิด ดวงปัญญา มหาศาล
...อ่านต่อ
ความสมบูรณ์ กายใจ ที่ได้มา เกิดจากใจ ศรัทธา ปัญญาเสริม
...อ่านต่อ
ความเหนื่อยที่ลงทุน เพื่อทำบุญสร้างบารมี
...อ่านต่อ
ความงดงาม แห่งใจ ใครมีอยู่ ท่านผู้รู้ ยกย่อง ซ้องสรรเสริญ
...อ่านต่อ
ตรุษจีน..ตรึกใจมั่น มุ่งใฝ่ฝันสร้างบารมี
...อ่านต่อ
“ตนเองแล เป็นที่พึ่ง แห่งตนหนอ” พึ่งคนอื่น ไม่ได้เรื่อง ฝันเฟื่องรอ
...อ่านต่อ
ขอความรัก..จงทับทวี ขอความดี..จงแผ่ไพศาล
...อ่านต่อ
วันคืนกาล..ผ่านไป ไม่หยุดนิ่ง สรรพสิ่ง สรรพชน ได้ยลเห็น
...อ่านต่อ
พระ..มงคล เทพมุนี..ศรีสาวก ผู้..ยอยก พุทธศาสนา วิชชาใส
...อ่านต่อ
เชิญสร้างบุญ บารมี ความดีเถิด การได้เกิด เป็นมนุษย์ สุดยากหนา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล