ศาสนพิธีต่าง ๆ เป็นสิ่งตอกย้ำใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยม


สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขะยาวะหัง โหตุ ฯ
...อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2558   ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
...อ่านต่อ
คำขอขมาญาติผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่ และคำกล่าวต่างๆ ในงานศพ คำภาวนาและรดน้ำศพ คำภาวนาเวลาเผาศพ
...อ่านต่อ
ข้าแต่ท่านผู้เจริญ , ข้าพเจ้าขอปวารณาพระสงฆ์ด้วยปัจจัย ๔ , ตลอดมาสนี้
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ยานพาหนะนี้,
...อ่านต่อ
อิมัง มะยัง ภันเต,พุทธะรูปัง,สังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,อายะติง
...อ่านต่อ
อิมัง มะยัง ภันเต, สิกขะกามะนัง, อุคคะหะนัตถายะ, สิกขะนะสาลัง, สะปะริกขารัง,ภิกขุสังฆัสสะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, สิกขะนะปัณณานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ  มะยัง ภันเต,คิลานะเภสัชชานิ,สะปะริวารานิ,ภิกขุสังฆัสสะ
...อ่านต่อ
มะยัง ภันเต,อิมินา, ธูปะทีปะสักกาเรน อะสุกายะ, นัมมะทายะ,ปุลิเน ฐิตัง มุนิโน,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, เสนาสะนานิ, อาคะตานาคะตัสสะ, จาตุทิสัสสะ, ภิกขุสังฆัสสะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, ปังสุกูละจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมัง มะยัง ภันเต, สะปะริวารัง, กะฐินะจีวะระทุสสัง,สังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะสาฏิกานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, ติจีวะรานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, มะตะกะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ,  สาธุ โน ภันเต,
...อ่านต่อ
เอตานิ มะยัง ภันเต, สะลากะภัตตานิ, สะปะริวารานิ, อะสุกัฏฐาเน,ฐะปิตานิ, ภิกขุสังฆะสะ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง  ภันเต , ภัตตานิ,สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ,อิมานิ,
...อ่านต่อ
คำถวายข้าวพระพุทธ, คำลาข้าวพระ
...อ่านต่อ
อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล