ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย ความประมาท เป็นทางเเห่งความตาย
...อ่านต่อ
ม้าอาชาไนยตัวประเสริฐของพระราชาประกอบพร้อมด้วยองค์ ๓ จึงเป็นพาหนะคู่ควรเเก่พระราชา
...อ่านต่อ
เราได้ถวายยาหยอดตา ในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
เราได้ถวายน้ำบ้วนปาก ในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
เมื่อพระอาทิตย์จะขึ้น สิ่งที่ขึ้นก่อน สิ่งที่เป็นนิมิตมาก่อน
...อ่านต่อ
จักษุเป็นของร้อน รูปทั้งหลายเป็นของร้อน
...อ่านต่อ
ข้าพระองค์ได้ทำบัลลังก์อันสวยงามเเล้ว จัดตั้งไว้ในศาลาด้วยกุศลกรรมที่ทำเเล้วนั้น
...อ่านต่อ
เปรียบเหมือนเดือยข้าวสาลี หรือเดือยข้าวยวะ (ข้าวเหนียว) ที่บุคคลตั้งไว้ถูก (ตั้งในเเนวตรง)
...อ่านต่อ
เราได้ถวายลูกกุญเเจในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ
ในกาลนั้น เเคว้นกาลิงคะเกิดภัย ๓ อย่าง คือ ทุพภิกขภัย (ขาดเเคลนอาหาร) ฉาตกภัย (จากความเเห้งเเล้ง) เเละโรคภัย
...อ่านต่อ
ผู้ด่าว่าภิกษุด้วยคำหยาบเพราะโกรธ เธออย่าได้กล่าวคำหยาบกับใครๆ
...อ่านต่อ
เราได้ถวายข้าวยาคูเเก่สงฆ์ในบุญเขตอันยอดเยี่ยมย่อมได้เสวยอานิสงส์ ๕ ประการ
...อ่านต่อ
พระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใด เป็นบ้านก็ตาม
...อ่านต่อ
พรานเบ็ดหย่อนเบ็ดที่มีเหยื่อลงในห้วงน้ำลึก ปลาที่เห็นเเก่เหยื่อตัวหนึ่งกลืนกินเบ็ดนั้น ปลานั้นชื่อว่ากลืนกินเบ็ด
...อ่านต่อ
เราได้ถวายคนโทน้ำเเละผอบในพระพุทธเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้อุดมเเล้ว
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดพึงให้ทานประมาณ ๑๑ หม้อใหญ่ในเวลาเช้า
...อ่านต่อ
ในลัทธิเเห่งเดียรถีย์ภายนอกพระศาสนานี้ ย่อมไม่มีทางไปสู่พระนิพพาน
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ เป็นเหตุให้พระสัทธรรมเลอะเลือนอันตรธานไป คือ
...อ่านต่อ
ดูก่อนอานนท์ เหตุ ๘ อย่าง ปัจจัย ๘ อย่าง ทำให้เเผ่นดินใหญ่ไหวได้ คือ
...อ่านต่อ
หม้อที่คว่ำ ย่อมทำให้น้ำไหลออกอย่างเดียวไม่ทำให้กลับไหลเข้า เเม้ฉันใด
...อ่านต่อ
เราได้ถวายขันในพระสุคตเจ้า เเละในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดเเล้ว
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล