หญิงคนหนึ่ง ซึ้งรัก เจ้านักหนา ทั้งชีวา สละได้ ให้เจ้าเสมอ
...อ่านต่อ
ความไม่รู้ ก่อภัย ใหญ่หลวงนัก! กำแพงกัก กั้นขวาง ทางมรรคผล
...อ่านต่อ
เป็นศิษย์คุณครูไม่ใหญ่ เปี่ยมหวังพลังใจใฝ่ฝัน
...อ่านต่อ
มุทิตาฯ มหาเปรียญเก้า เอกเมธี ศรีปราชญ์ เปรียญเก้า
...อ่านต่อ
พรรษา..พิสุทธิ์ใส หยุดนิ่งใจในกลางศูนย์
...อ่านต่อ
“หวงคือไล่ ให้คือเรียก” ทรัพย์สมบัติ เหตุผลชัด โอวาทธรรม คำพ่อสอน
...อ่านต่อ
เป็นนักบุญ นักให้ ใฝ่เสียสละ หัวใจพระ-โพธิสัตว์ สุขสวัสดิ์ศรี
...อ่านต่อ
เกิดมาสร้าง บารมี หน้าที่มนุษย์ เสริมความใส บริสุทธิ์ วิมุตติผล
...อ่านต่อ
ตื่นเช้ามา น้อมใจรับ บุญกุศล สร้างมงคล ให้ชีวิต จิตแจ่มใส
...อ่านต่อ
แบ่งปันเสียสละให้ ด้วยดวงใจใสศรัทธา
...อ่านต่อ
มีหนี้..จงมีสุข อย่าไปทุกข์ร้อนฤดี
...อ่านต่อ
ทำความดี เพื่อความดี นะคนดี ทำอย่างนี้ มีความสุข พิสุทธิ์ใส
...อ่านต่อ
พ่อสอนว่า ให้สร้าง บุญบารมี ให้ทำดี ทำภาวนา ศรัทธามั่น
...อ่านต่อ
ทำดี..มีความสุข ไร้ภัยทุกข์โทษโศกศัลย์
...อ่านต่อ
“สาธุ”..คำคนดี คำชื่นชี้เชียร์ชมกัน
...อ่านต่อ
คนดี..ศรีศาสนา กล่าววาจาสาธุได้
...อ่านต่อ
การสร้างบุญ บารมี ความดีนั้น จิตต้องมั่น ศรัทธา อย่าหวั่นไหว
...อ่านต่อ
อย่าเป็นคน คิดร้าย หมายอาฆาต ผูกพยาบาท จองเวร เข่นฆ่าผลาญ
...อ่านต่อ
“สัมมาอะระหัง”ก้อง ในกลางท้องภาวนา พลังจิตฤทธิ์คาถา สมปรารถนาอัศจรรย์
...อ่านต่อ
วันเดือนปีผ่านพ้น เพื่อบุญ กายจิตชีพทรัพย์หนุน ศาสน์ล้ำ
...อ่านต่อ
วันเวลา มีคุณค่า อย่าประมาท ได้ภพชาติ เป็นมนุษย์ สุดดีหนา
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล