พระอาทิตย์ ย่อมส่องเเสงในกลางวัน พระจันทร์ ย่อมส่องเเสงในกลางคืน
...อ่านต่อ
(เทวดาทูลถาม) อะไรหนอเป็นใหญ่ในโลก อะไรหนอเป็นสูงสุดเเหงภัณฑะทั้งหลาย
...อ่านต่อ
ถ้าอนาคามีเป็นคฤหัสถ์ไซร้ อนาคามีผู้คฤหัสถ์นั้น
...อ่านต่อ
ภาษิตของพระปิลินทวัจฉเถระ เราได้ถวายผ้าเช็ดหน้า
...อ่านต่อ
ดูก่อนคฤหบดี (หมายถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐี)
...อ่านต่อ
นางวิสาขาทูลขอพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๘ ประการ คือขอถวายผ้าอาบน้ำฝน, อาหารพระอาคันตุกะ,
...อ่านต่อ
บัณฑิตชาติอยู่ในประเทศใด เลี้ยงดูท่านผู้มีศีล  ผู้สำรวม
...อ่านต่อ
ราธพราหมณ์ปรารถนาจะบวช  เเต่เพราะเป็นคนเเก่  จึงไม่มีใครประสงค์จะบวชให้  พระพุทธองค์จึงถามภิกษุในที่นั้น
...อ่านต่อ
เปรียบเหมือนหม้อที่ไม่มีเครื่องรองรับ
...อ่านต่อ
อนุโมทนากถาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ
ดูก่อนอานนท์ .. ข้อว่า ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ตระกูลประกอบด้วยองค์ ๙ ประการ  ภิกษุยังไม่เข้าไป  ก็ไม่ควรเข้าไป  หรือ เข้าไปเเล้ว  ก็ไม่ควรนั่ง
...อ่านต่อ
ครั้งเมื่อเรือนถูกไฟไหม้ เจ้าของขนของสิ่งใดออกได้
...อ่านต่อ
สัตว์เหล่าใดประพฤติสุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ 
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๓ นี้ มีปรากฎอยู่ในโลก คือ
...อ่านต่อ
ความอิ่มหนำในการเสพสิ่งทั้ง ๓ ไม่มี คือ
...อ่านต่อ
พระพุทธองค์ตรัสแนะนำหมู่ชนกาลามโคตร ดังนี้
...อ่านต่อ
ความมีปรากฎเเห่งบุคคล 3 หาได้ยาก
...อ่านต่อ
บุคคลไม่ควรทำคำหยาบของคนเหล่าอื่นไว้ในใจ
...อ่านต่อ
พุทธจนะอันทรงคุณค่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล